Ouderenzorg (VVT)

Ouderenzorg (VVT)

De ouderenzorg biedt thuiszorg, verpleeghuiszorg en revalidatie en herstel aan kwetsbare ouderen en chronisch zieken vanuit de Wmo, zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg (Wlz). De governance van instellingen in de ouderenzorg wordt voor een belangrijk deel bepaald door de Governance Code Zorg (2022) en de Wet toelating zorgaanbieders (Wtza). De verpleeghuiszorg kent haar eigen Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. NVTZ en Waardigheid en Trots op locatie beschrijven in de Reisgids voor toezichthouders bij het kwaliteitskader verpleeghuiszorg hoe u daarbij als rvt zelf betekenis en vorm kunt geven aan uw rol als toezichthouder.

De NVTZ-branche ambassadeur ouderenzorg organiseert regelmatig bijeenkomsten voor deze branche.

Themanieuws

Week van radicale vernieuwing 7-11 november

In november 2022 organiseert LOC weer een nieuwe landelijke inspiratieweek.

In ouderenzorg stapelen de zorgen zich op, ondanks positieve financiële cijfers

De ouderenzorg heeft de coronastorm financieel gezien redelijk goed doorstaan. Ook in het tweede jaar van de Covid-pandemie steeg de…

Programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen

Het programma WOZO bestaat uit verschillende maatregelen, initiatieven en projecten om ervoor te zorgen dat de ouderenzorg ook in de toekomst blijft passen bij wat ouderen willen.
Zorg en welzijn

Branches

De sector zorg en welzijn bestaat uit vele deelsectoren. De verschillen hebben invloed op het werk van de toezichthouder. Herkenning van de eigen thematiek en het uitwisselen van ervaringen tussen toezichthouders in eenzelfde (deel)sector is voor leden belangrijk.

Om recht te doen aan de diversiteit in de deelsectoren (branches) is binnen de NVTZ een aantal leden actief als branche-ambassadeur. Zij organiseren branche-specifieke bijeenkomsten en informeren de NVTZ over de thematiek in hun werkgebied.

Uit de kennisbank

Online branchebijeenkomst Ouderenzorg

Op donderdag 3 augustus 2023 organiseerde de NVTZ onder leiding van brancheambassadeur ouderenzorg, Victor van Dijk, een online bijeenkomst met als thema ‘Een houdbare samenleving 2040’.

Interview met Iris van Geel over jonge toezichthouders en stigma’s

Iris van Geel studeerde rechten in Nijmegen en is direct daarna begonnen aan een fulltimebaan in de advocatuur. Daar houdt ze zich voornamelijk bezig met commercieel contracten – en aansprakelijkheidsrecht. Daarnaast is ze toezichthouder bij twee zorgorganisaties.

Verslag branchebijeenkomst duurzaamheid ouderenzorg: een duurzaam verpleeghuis; hoe dan?

Veel zorg- en welzijnsorganisaties zijn gemotiveerd om te verduurzamen, en ook bij raden van toezicht staat het onderwerp steeds vaker op de agenda. Echter blijkt het in de praktijk vaak lastig om ermee aan de gang te gaan, want wat is duurzaam?

Branche-ambassadeur Ouderenzorg (VVT)

Victor van Dijk

Branche ambassadeur Ouderenzorg