Online branchebijeenkomst Ouderenzorg

Op donderdag 3 augustus 2023 organiseerde de NVTZ onder leiding van brancheambassadeur ouderenzorg, Victor van Dijk, een online bijeenkomst met als thema ‘Een houdbare samenleving 2040’. Het uitgangspunt van deze bijeenkomst is het witboek ‘Een houdbare samenleving 2040: Het onontbeerlijke samenspel met zorgzame gemeenschappen’ dat de NVTZ en de NLVZE geschreven hebben en de rol van de raad van toezicht daarin. NLZVE en de vele burgerinitiatieven die in Nederland zijn opgestart, zijn een mooie aanleiding om interne toezichthouders in dit thema mee te nemen. Hoe kunnen instellingen meer gebruik van de burgerkracht maken? Vanuit welke motieven ontstaan burgerinitiatieven om prettig oud te worden? En wat betekenen deze initiatieven voor het interne toezicht? Zijn vragen die aan de orde kwamen. Ondanks de vakantieperiode waren er zo’n 50 leden ingelogd.

Joyce Jacobs (bestuurder van De Wulverhorst in Oudewater en daarnaast ook als intern toezichthouder actief) en Gabriëlle Verbeek (toezichthouder en één van de initiatiefnemers van een woongemeenschap gericht op samen oud worden. Zij is ook voorzitter van de Landelijke Vereniging Gemeenschappelijk Wonen van Ouderen) vertelden beiden uit eigen ervaring. Joyce vertelde over haar brede rolopvatting als bestuurder ten behoeve van de gemeenschap. Ze nam ons mee in het enorm sterke gemeenschapsgevoel van Oudewater, waardoor veel organisaties en het bedrijfsleven willen bijdragen en de burgerparticipatie zo goed kan slagen. Het accent verschuift van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen met’ elkaar. Gabriëlle presenteerde het initiatief en haar rol bij het realiseren van haar eigen woongemeenschap. Zij gaf ook aan hoe de betrokkenheid bij elkaar en het helpen van elkaar als vanzelf enorm toenamen. Na de presentaties gingen de deelnemers in groepjes uit elkaar om erover te spreken. Eén van de conclusies was dat we voor dit soort initiatieven eigenlijk een ander type samenleving nodig hebben. Dat beschrijft het witboek in wezen ook. Deelnemers herkennen zich daarin en willen het witboek ‘Een houdbare samenleving 2040’ ook in hun raden bespreken. Men was het erover eens dat de zoektocht gaande is hoe het beste de zorg te organiseren en ook wat de rol van toezichthouder daarin is. De oudere van de toekomst is iemand die participeert. Ook de overtuiging om het met elkaar anders te willen doen is belangrijk. De deelnemers constateerden dat er al veel initiatieven zijn en hoe ga je dat grootschalig krijgen. Wat is dan grootschalig? Ook moet er meer sprake zijn van vertrouwen vanuit de gemeente en overheid voor burgerinitiatieven. De aanwezigen waren van mening dat raden er al langer zijn voor de maatschappij en de burger en niet alleen voor de organisatie. Tenslotte ook de oproep aan de interne toezichthouders om niet langer te wachten om het whitepaper aan de orde te stellen in de eigen rvt en in dialoog met het bestuur.

Bekijk ook

Interview met Iris van Geel over jonge toezichthouders en stigma’s

Iris van Geel studeerde rechten in Nijmegen en is direct daarna begonnen aan een fulltimebaan in de advocatuur. Daar houdt ze zich voornamelijk bezig met commercieel contracten - en aansprakelijkheidsrecht. Daarnaast is ze toezichthouder bij twee zorgorganisaties.

Atlas van het Toezicht

Deze compleet nieuwe publicatie is erop gericht om toezichthouders te prikkelen, tot nadenken te stemmen en te inspireren. Aan de...

Verslag branchebijeenkomst duurzaamheid ouderenzorg: een duurzaam verpleeghuis; hoe dan?

Veel zorg- en welzijnsorganisaties zijn gemotiveerd om te verduurzamen, en ook bij raden van toezicht staat het onderwerp steeds vaker op de agenda. Echter blijkt het in de praktijk vaak lastig om ermee aan de gang te gaan, want wat is duurzaam?