Handreiking voor het schrijven van een toezichtvisie

Hoewel er sprake is van een gedeelde praktijk in het toezicht – in het land denkt iedereen er min of meer hetzelfde over – is toezicht houden tegelijkertijd in iedere organisatie weer anders. Daarom is het belangrijk dat een raad van toezicht een eigen toezichtvisie opstelt. Het schrijven van een toezichtvisie is ook onderdeel van het programma Goed Toezicht.

Raden van toezicht zijn vaak zoekende hoe zij vorm en inhoud kunnen geven aan de toezichtvisie. Daarom heeft de Innovatie & Adviescommissie, die het programma Goed Toezicht mede aan de hand van de ervaringen van leden evalueert, een handreiking opgesteld om raden van toezicht te ondersteunen bij het opstellen van een toezichtvisie. Nadrukkelijk zij vermeld dat het hier om een handreiking gaat en niet om een pakket van eisen.

Kennisbank

Handreiking Toezichtvisie

Deze handreiking omvat vijf kern- en ondersteunende vragen. Het beantwoorden van deze vragen kan helpen bij het onder woorden brengen van de toezichtvisie.

Het laatste nieuws

Handreiking beleid onkosten, geschenken en uitnodigingen raad van bestuur

Naar aanleiding van de uitkomsten uit het onderzoek door Nieuwsuur naar het onkostenbeleid van organisaties voor zorgbestuurders, hebben de NVZD en de NVTZ de gezamenlijke ‘Handreiking beleid onkosten, geschenken en uitnodigingen raad van bestuur’ geactualiseerd en geconcretiseerd.

Jeugdgezondheidszorg en samenleving

De inspirerende Actiz bijeenkomst van 8 april jl over “De Symbiose tussen zelforganiserende gemeenschappen en het professionele domein. Maar hoe dan?” sluit goed aan op het themajaar 2024 van de NVTZ.

Governance Update Webinar 29 mei 2024

Schrijf je nu in en laat je inspireren door het gesprek over ondernemen voor het publiek belang in de sectoren zorg en welzijn.