Trainees in de RvT – een gouden formule!

Een veelgehoord verwijt is dat Raden van Toezicht te weinig diversiteit kennen, vooral als het gaat om leeftijd. Maar de rol van en de eisen aan een toezichthouder worden steeds zwaarder. Je hebt veel kennis en ervaring (en beschikbare tijd) nodig om die rol goed te kunnen vervullen. Bij De Zijlen waren in 2016 twee vacatures in de Raad van Toezicht en bleken de beste kandidaten toch weer boven de 60 te zijn. Geïnteresseerde jongere kandidaten voldeden niet aan de criteria. Op dat moment werd het idee geboren om twee van hen de mogelijkheid te bieden om als trainee een jaar lang met ons mee te lopen. Het selectiebureau kreeg een vervolgopdracht en zo werden er twee trainees geselecteerd, die van juni 2016 tot juni 2017 een traineeship voor toezichthouder bij De Zijlen gingen lopen.

Nieuws

Trainees in de raad van toezicht: (Hoe) doe je dat?

Geregeld krijgen raden van toezicht de vraag of er ruimte is voor een trainee. Zo’n periode is waardevol voor mensen die zich oriënteren op een toezichthoudende functie.

Bekijk ook

Goed toezicht verdient ondersteuning

De rol van de Raad van Toezicht verandert de komende jaren aanzienlijk. Taken en verantwoordelijkheden worden uitgebreid en verdiept.