Goed toezicht verdient ondersteuning

Voor u ligt een nieuwe NVTZ gids. De rol van de Raad van Toezicht verandert de komende jaren aanzienlijk. Taken en verantwoordelijkheden worden uitgebreid en verdiept. Nog steeds is het vaak zo dat een Raad van Toezicht veel zelf doet en in beperkte mate wordt ondersteund door een secretaresse of bestuurssecretaris. Overal is het gebruikelijk dat op gezag van de Raad van Toezicht een accountant wordt aangesteld. De vraag mag worden gesteld of deze meer traditionele vormen van ondersteuning in de toekomst afdoende blijven.

Preview

Bekijk ook

Trainees in de RvT – een gouden formule!

Een veelgehoord verwijt is dat Raden van Toezicht te weinig diversiteit kennen, vooral als het gaat om leeftijd. Maar de...