Hieronder vindt u het laatste nieuws van de NVTZ Academie. We houden u hier graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in onze bestaande programma’s en van nieuwe toevoegingen aan ons aanbod.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Geplaatst: 16 juni 2022

Opleidingsprogramma NVTZ Academie najaar bekend

Het najaarsprogramma van de NVTZ Academie is beschikbaar. Reeds bestaande opleidingen zijn geactualiseerd en er zijn nieuwe opleidingen toegevoegd. Met een opleidingsprogramma vol thematieken uit de zorg- en welzijnsbranche, maar ook rondom essentiële vraagstukken op het gebied van toezichthouden in het algemeen. Op welk gebied gaat u zich als toezichthouder de komende maanden verder ontwikkelen?

Bekijk hier het volledige aanbod voor het najaar. De leaflet met onze opleidingen is interactief. Door in de pdf op de titel van de opleiding te klikken, komt u direct op de betreffende websitepagina van de NVTZ Academie, waar u meer informatie kunt vinden over het programma en de data. Daar kunt u zich eveneens aanmelden. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Geplaatst: 3 mei 2022

NIEUW online college Boardroom Dynamics

De NVTZ Academie heeft een nieuw online college toegevoegd aan haar aanbod. Recent is het online college ‘Boardroom Dynamics’ opgenomen in samenwerking met Hannah Bovenkerk. Binnen en buiten de boardroom spelen zich voortdurend groepsdynamische processen af tussen de raad en de bestuurder(s), maar ook tussen de toezichthouders onderling. Een proces tussen mensen met verschillende rollen, belangen, drijfveren en persoonlijkheden en vooral ook gedragingen. Uiteindelijk moet dit samenspel tussen personen en rollen leiden tot gewogen goede beslissingen voor de organisatie en haar stakeholders.

Uit vele onderzoeken blijkt dat die menselijke gedragingen veelal doorslaggevend zijn in positieve en negatieve zin, vooral als het echt ergens over gaat. Er zijn soms patronen ontstaan, die ondanks goede wil en afspraken steeds weer opnieuw plaatsvinden. Het online college maakt u opnieuw bewust van uw patronen en gedragingen. U krijgt aangrijpingspunten mee om deze patronen te doorbreken. Dit geldt zowel voor uw als toezichthouder, maar ook als complete raad van toezicht.

U kunt het college hier aanschaffen, en bekijken waar en wanneer het u past. Het online college wordt ook aangeboden in combinatie met een fysieke bijeenkomst. Lees hier meer over dit blended programma.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Geplaatst: 3 mei 2022

Gevraagd: ervaringsplekken in de raad van toezicht vanaf medio oktober 2022

Heeft u binnen uw organisatie behoefte aan een frisse blik, aan een nieuw perspectief? En wilt u tegelijkertijd bijdragen aan een hoogwaardige diversiteit in uw raad van toezicht? Dan vragen we u om een meeloopperiode binnen uw raad beschikbaar te stellen voor een deelnemer aan de “Oriëntatiesessies voor de aankomende toezichthouder voor meer diversiteit” van de NVTZ Academie. In oktober 2022 gaat een nieuwe deelnemersgroep van start met dit uitdagende programma.

Voor de trainees die deelnemen aan dit programma zijn we opzoek naar ervaringsplekken van minimaal een halfjaar (in onderlinge afstemming te verlengen). Het gaat hierbij om young professionals tot 40 jaar en/of mensen met een multiculturele achtergrond. Uiteraard vindt er eerst een kennismakingsgesprek met de deelnemer plaats. We verbinden jullie vervolgens vanaf medio oktober 2022 met elkaar voor een periode van minimaal zes maanden. De deelnemer gaat meerdere rvt-vergaderingen bijwonen en ontvangt een verdiepingsopdracht gedurende de meeloopperiode. 

Heeft u een ervaringsplek beschikbaar binnen uw raad van toezicht of wilt u meer informatie over het aanbieden van een ervaringsplek? Dan horen we dat graag. U kunt ons een e-mail te sturen op academie@nvtz.nl of bellen met 0570-760006. We ontvangen uw reactie graag uiterlijk eind juni 2022. Na deze datum hoort u meer over het vervolg.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Geplaatst: 8 april 2022

NIEUWE opleiding: Toezichthouden en netwerken in zorg en welzijn

Start: 28 juni 2022

De vorming van netwerken in de zorg en welzijn en in het bijzonder regiovorming is de afgelopen jaren in een versnelling gekomen. Alom wordt geconstateerd dat de vraagstukken in de zorg, zoals de juiste zorg op de juiste plek (JZOJP) en zorgtransformatie, uitsluitend door samenwerking kunnen worden aangepakt. De Corona-pandemie heeft dit nog meer zichtbaar gemaakt en ook mooie voorbeelden opgeleverd. In de bestuurlijke opgave wordt netwerkvorming steeds nadrukkelijk geformuleerd. Als de toezichtsopgave de bestuurlijke opgave volgt, wat betekent netwerkvorming dan voor het toezicht? Hoe kunnen de drie rollen van het toezicht invulling krijgen als de organisatie onderdeel uitmaakt van een bepaalde vorm van netwerk? In deze nieuwe eendaagse opleiding, verzorgd door Helen van Tol, wordt hierin inzicht gegeven om vervolgens de eigen rolopvattingen te onderzoeken. Ook komen verschillende concrete vragen aan de orde, zoals: hebben de bij een netwerk betrokken toezichthouders toezicht te houden op het netwerk? Waartoe en op welke wijze? Lees hier meer over deze opleiding. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Geplaatst: 8 april 2022

Het samenspel tussen toezichthouders en bestuurder

Start: 18 mei 2022

De laatste jaren is het samenspel tussen toezichthouders en bestuurders meer en meer complex geworden. Steeds vaker wordt u als toezichthouder al in een vroeg stadium van bijvoorbeeld de ontwikkeling van een nieuw beleid of grote projecten betrokken, wat invloed heeft op de communicatie. Daarnaast neemt de raad van toezicht ook nog eens verschillende rollen in: die van beoordelaar (die ook bestuursbesluiten kan afkeuren), werkgever, sparringpartner en netwerker. Op welke manier kunt u dit samenspel nu goed invullen, rekening houdende met deze dynamiek?

In de opleiding ‘Samenspel tussen toezichthouders en bestuurder’, die op 18 mei plaats vindt, wordt dieper ingegaan op het belang van deze samenwerking voor Good Governance. Maar ook de meerwaarde voor de organisatie komt aan bod. Dat deze samenwerking ook niet altijd even duidelijk te definiëren is, komt eveneens uitgebreid aan de orde. Hoe voorkomt u dat u op elkaars stoel terechtkomt? Hoe zorgt u ervoor dat u elkaar juist kunt versterken met eigen expertises? Lees hier meer over deze opleiding. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Geplaatst: 1 maart 2022

Onze opleidingen vinden weer live op locatie plaats!

Op 25 februari zijn de coronamaatregelen komen te vervallen en dat betekent dat onze opleidingen weer live op locatie kunnen en gaan plaatsvinden! Tijdens onze opleidingen vinden wij het belangrijk om u als toezichthouder van nieuwe inzichten en perspectieven te voorzien, te voeden en verrijken. Er is voldoende ruimte voor de inbreng van eigen casussen, vragen en onderlinge dialogen.

Vanzelfsprekend houden wij de RIVM-richtlijnen in de gaten en handelen daarnaar. Meer informatie over ons actuele beleid kunt u vinden op onze website.


 

Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Zoek+Vind
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen