Nieuw online college ‘De toezichthouder als hoeder van de dialoog’

De rol van de raad van toezicht in de zorgsector is in transitie. Deze transitie, gekenmerkt door fundamentele en onomkeerbare veranderingen, vereist een herziening van de traditionele toezichthoudende taken. De verschuivingen omvatten onder meer een focus op maatschappelijke opgaven boven naleving, het aangaan van strategische partnerschappen en een bredere werkgeversrol. Deze rolverschuivingen betekenen iets voor de manier waarop toezichthouders het gesprek voeren: met belanghouders, binnen de organisatie en binnen de RvT vergaderingen.

In het nieuwe verdiepende online college, gebaseerd op de principes van Dialogisch Leiderschap, benadrukt het belang van zelfreflectie en dialoog binnen de raad van toezicht. Door concrete voorbeelden en praktische richtlijnen worden toezichthouders gestimuleerd om effectiever te handelen en zich aan te passen aan veranderende rollen binnen de zorgsector.

U kunt het college hier aanschaffen, en bekijken waar en wanneer het u past. Wilt u meer weten over welke colleges er nog meer worden aangeboden, en hoe u deze kunt aanschaffen? Bekijk dan de website van de Academie.

Het laatste nieuws

NVZD en NVTZ: wetsvoorstel Wet integere bedrijfsvoering zorg- en jeugdhulpaanbieders (Wibz) is onvoldoende onderbouwd

De Raad van State (RvS) heeft advies uitgebracht over het wetsvoorstel Wet integere bedrijfsvoering zorg- en jeugdhulpaanbieders (Wibz). De Raad adviseert de regering om met een betere motivering te komen, de Wibz aan te passen en anders af te zien van de Wibz.

Start pilot ‘toezichthouders in de Forensische Zorg’

Op donderdag 4 juli 2024 vond de aftrap van de pilot ‘Leerkringen voor toezichthouders in de Forensische Zorg’ plaats, een samenwerking van de NVTZ en de divisie Forensische Zorg van de directie Dienst Justitiële Inrichtingen.

Toezicht in tijden van schaarste

In het paper van de Wetenschappelijke Adviesraad ‘Toezicht in tijden van schaarste’ worden enkele handvatten gegeven voor de rol van de raad van toezicht.