Themajaar Zorg voor goed werk

In 2021 wil de NVTZ het thema zorg voor goed werk belichten. Zorg- en welzijnsorganisaties hebben steeds vaker moeite met het aantrekken en behouden van personeel. Krapte op de arbeidsmarkt, de vergrijzing en de toenemende zorgvraag zorgen ervoor dat er in de zorg meer werk moet worden gedaan met minder personeel. Ook de coronapandemie zorgt ervoor dat de druk op de zorg toeneemt.  

Nu de coronapandemie blijft aanhouden en we inmiddels in de vierde golf zitten, bereiken ons steeds meer signalen dat zorgmedewerkers er doorheen zitten. Het ziekteverzuim en de uitstroom nemen daarbij toe, waardoor er nog meer druk komt op de blijvers. De coronapandemie heeft de noodzaak van goed en voldoende personeel bloot gelegd, maar ook in de toekomst gaan we af op een situatie waar er niet voldoende personeel is om aan de stijgende zorgvraag te blijven voldoen. Om aan de kwaliteit van zorg te kunnen blijven voldoen, hebben organisaties de taak om hun personeel te behouden en te zorgen voor goed werk.  

Het ledenfestival van 18 november is de aftrap geweest van het jaarthema zorg voor goed werk. Om het thema verder onder de aandacht te brengen bij raden van toezicht wordt er komend jaar permanent aandacht besteed aan het thema door middel van de onderstaande punten.

Waardering door middel van een nieuwjaarswens

Aan het begin van de coronapandemie was er veel aandacht en waardering voor het zorgpersoneel. Er werd geklapt voor het zorgpersoneel en verschillende bonussen zijn uitgedeeld. De druk op de zorg neemt weer toe, maar de waardering voor het zorgpersoneel blijft achterwegen. Juist nu het zorgpersoneel is opgebrand en de waardering hard nodig heeft. Daarom doen wij aan onze leden een oproep om de waardering voor de werknemers uit te blijven spreken. Dit zal in de vorm van een nieuwjaarswens zijn.  

Enquête onder de leden

Er zal een enquête onder de leden van de NVTZ worden uitgezet over de arbeidsmarktvraagstukken. In deze enquête zal onder andere worden uitgevraagd of raden van toezicht de arbeidsmarktproblematiek al op de agenda hebben staan, en wat raden van toezicht nodig hebben om met de arbeidsmarktproblematiek aan de slag te kunnen. De enquête zal in januari/februari onder de leden worden uitgezet. De resultaten van de enquête kunnen dan worden meegenomen in het concept van de gids.  

Samenwerking met RegioPlus

Op het ledenfestival heeft Linda Boot, voorzitter raad van commissarissen RegioPlus, gesproken over het belang van krimp van zorgorganisaties en het opbouwen van een sociaal maatschappelijk vangnet. In samenwerking met RegioPlus en de regio-ambassadeurs zullen het komende jaar regiobijeenkomsten worden georganiseerd om leden te inspireren in te zetten op krimp en meer samen te werken met regionale partijen.  

Gids over de arbeidsmarktvraagstukken

Samen met de werkgroep zorg voor goed werk wordt er toegewerkt naar een gids voor de leden van de NVTZ. Informatie voor de gids wordt opgehaald door in gesprek te gaan met de leden van de NVTZ-werkgroep en door goede praktijkvoorbeelden op te halen in verschillende organisaties. Er wordt beoogd om in februari de conceptversie klaar te hebben. De definitieve gids zal deze zomer tijdens de ALV gepresenteerd worden. Er wordt een speciaal aanbiedingsmoment gemaakt van de gids. Media wordt daarbij uitgenodigd om de gids en de thematiek nogmaals goed onder de aandacht te brengen.  

Verschillende thema’s zijn tot zover uit de gesprekken naar voren gekomen.  

 • Publicatie in media, governance update
 • Blogs en interviews met en door leden

Cultuur en gedrag  

In de publicatie Zienderogen beter III wordt er al aandacht besteed aan de cultuur van de organisatie. In deze publicatie gaat het over toezichthouden op kwaliteit van zorg. Hoe hou je toezicht op dat de organisatie een lerende en reflexieve cultuur heeft?  

Professionele autonomie 

Komend jaar gaat waardigheid en trots op locatie bijeenkomsten organiseren waar het thema professionele autonomie centraal staat. Deze bijeenkomsten zijn gericht op de verpleeghuiszorg. De NVTZ draagt bij aan de organisatie van deze bijeenkomsten.  

Regionale benadering arbeidsvraagstukken 

Afgelopen jaar is dit thema in veel regio- en branchebijeenkomsten aan bod gekomen. Ook verschillende enquêtes wijzen uit dat leden van de NVTZ behoefte hebben aan informatie omtrent dit thema. Door samen te werken met RegioPlus wordt er op deze behoefte ingespeeld.  

Relatie zorg en onderwijs 

De relatie tussen zorg en onderwijs is nog weinig onder de aandacht van raden van toezicht. Op 2 februari vindt een branchebijeenkomst forensische zorg plaats. Daar wordt het volgende onderwerp besproken:  
Arbeidsmarkt en scholing: Forensische zorg kenmerkt zich door hoge uitstroom en hoog ziekteverzuim. De behoefte aan specifieke scholing is groot, zodat nieuwkomers zich beter bewust zijn van de complexiteit en of zij daar geschikt voor zijn. 

Academie 

De opgehaalde informatie uit de enquête, de regiobijeenkomsten en uit de gids zal worden ingebracht bij de academie. Deze opgehaalde informatie zal uiteindelijk ook worden verwerkt in een dossierpagina.

Werkgroep kwaliteit van werk, arbeidsmarktvraagstukken en de rol van de raad van toezicht

 • Marius Buiting, directeur NVTZ en voorzitter van de werkgroep (bureau)
 • Michiel Vader, bestuurssecretaris NVTZ en ambtelijk secretaris werkgroep (bureau)
 • Paul Rullmann, lid Commissie Werken in de zorg en ervaren bestuurder/toezichthouder
 • Tamara Pieters, bestuurder Zorgbalans en lid Actiz-bestuur
 • Ellen Kuppen, HR-directeur ASML en lid raad van toezichthouder Daelzicht
 • René Ravenhorst, psycholoog arbeid en organisatie en toezichthouder
 • Evelyn Finnema, hoogleraar verplegingswetenschap en onderwijs (UMCG), Chief Nursing Officer VWS en toezichthouder bij de Vanboeijen groep
 • Marianne Luyer, adviseur met als aandachtsgebied waarde gedreven toezicht en toezichthouder
 • Piet Vessies, zelfstandig adviseur en jarenlange ervaring als adviseur bij AWVN
 • Lucelot Triebels, trainee beleidsmedewerker NVTZ (bureau) 

Bekijk ook

Samen van waarde

Deze gids geeft u handvatten hoe om te gaan met de verschillende interne en externe belanghouders van de instelling. In...

Spiegelbeelden

Spiegelbeelden gaat op zoek naar goede zorg met opmerkelijke besturingsfilosofieën en is geschreven door Wouter Hart, Henk den Uijl en...

Reisgids toezichthouders kwaliteitskader verpleeghuiszorg

Introductie en aanvullende informatie bij de ‘Reisgids voor toezichthouders bij het kwaliteitskader verpleeghuiszorg – Zienderogen Beter III’.