Calamiteitengids

Wat is de rol van de Raad van Toezicht bij een calamiteit? Naar aanleiding van enkele recente calamiteiten erkennen zowel toezichthouders als bestuurders in de zorg dat er onduidelijkheid is over die rol. Die gezamenlijk gevoelde urgentie heeft in januari 2013 geleid tot het initiatief van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en welzijn (NVTZ) om een leidraad te ontwikkelen.
Deze calamiteitengids bevat zowel aandachtspunten voor het omgaan met een acute calamiteit, als voor het op het spoor komen van risico’s van een zich ontwikkelende calamiteit.

Bekijk ook

Signalement 2021

In na­volging op de signalementen van de afgelopen twee jaar, beschrijft ook dit signalement drie maatschappelijke trends die volgens de Wetenschappelijke Adviesraad van...

Spiegelbeelden

Spiegelbeelden gaat op zoek naar goede zorg met opmerkelijke besturingsfilosofieën en is geschreven door Wouter Hart, Henk den Uijl en...

Zienderogen Beter II

Veiligheid in perspectief. In deze gids wordt de kern van het toezicht op veiligheid uit de sfeer van het meetbare en objectieve getrokken en geplaatst in de sfeer van dialoog.