Reactie bestuur NVTZ op Inspectierapport Alliade en Signalering IGJ en NZa

Het bestuur van de NVTZ heeft in zijn laatste bestuursvergadering uitgebreid stilgestaan bij het Inspectierapport over Zorggroep Alliade en de gezamenlijke Signalering van de IGJ en de NZa met de titel ‘Versterk de integriteit en professionaliteit van de bedrijfsvoering in de zorgsector’, die op 5 maart jl. openbaar zijn gemaakt.

Met name in het rapport over Alliade doen de inspecties expliciete uitspraken over de raad van toezicht, mede gerelateerd aan de Zorgbrede Governancecode en het gezamenlijke Toezichtskader. Een dergelijk rapport kan derhalve gezien worden als een vorm van jurisprudentie. Het bestuur van de NVTZ acht het daarom wenselijk om de belangrijkste constateringen uit het rapport die de raad van toezicht betreffen en die daarmee ook belangrijk zijn voor de leden van de NVTZ, te delen middels een ledenbericht.

Mocht u naar aanleiding van dit bericht vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met het bureau van de NVTZ.

Het laatste nieuws

Handreiking beleid onkosten, geschenken en uitnodigingen raad van bestuur

Naar aanleiding van de uitkomsten uit het onderzoek door Nieuwsuur naar het onkostenbeleid van organisaties voor zorgbestuurders, hebben de NVZD en de NVTZ de gezamenlijke ‘Handreiking beleid onkosten, geschenken en uitnodigingen raad van bestuur’ geactualiseerd en geconcretiseerd.

Jeugdgezondheidszorg en samenleving

De inspirerende Actiz bijeenkomst van 8 april jl over “De Symbiose tussen zelforganiserende gemeenschappen en het professionele domein. Maar hoe dan?” sluit goed aan op het themajaar 2024 van de NVTZ.

Governance Update Webinar 29 mei 2024

Schrijf je nu in en laat je inspireren door het gesprek over ondernemen voor het publiek belang in de sectoren zorg en welzijn.