29 oktober 2018

Terugkoppeling bestuursvergadering NVTZ donderdag 18 oktober

Donderdag 18 oktober kwam het bestuur van de NVTZ bij elkaar voor de tweemaandelijkse bestuursvergadering. Het bestuur deelt de belangrijkste punten hieruit graag met de leden.

147
4 mei 2018

"Anders toezicht houden en het anders verantwoorden" 7-principes van Wouter Hart

Als regels en aantallen het werkelijke verhaal niet vertellen, onze organisaties staan voor de opgave om beter aan te sluiten bij wat er in de praktijk dan wel werkelijk nodig is.

741
19 maart 2018

Jaarbeeld NVTZ 2017

We delen alle activiteiten en ontwikkelingen van 2017 binnen onze vereniging graag in ons jaarbeeld.

794

Van ontregeling naar herformulering van regels in de zorg en welzijn

Regelarm organiseren, schrapsessies, geen regels maar relaties, in de zorg bestaat de tendens om zoveel mogelijk regels te schrappen. Uitgaande van het model experimentele sturing hoeven re

58

KNMG Jaarverslag 2017

Jaarverslag KNMG 2017: samen werkten we aan goede zorg.

159

Kennen Raden van Toezicht écht het cliëntenperspectief!

Yvonne en Kemenade en Beatrix van Emmerik hebben onderzocht in hoeverre de toezichthouder bewust omgaat met de thematiek van het cliëntenperspectief. Zie bijgaand artikel!

1140
Er zijn geen vragen om weer te geven.
Geen belangrijk nieuws meer missen? Ga naar de Governance Update
Transparantie
Home
Wie we zijn
Wat doen we
Actueel
ThemabankOpleidingenGoed Toezicht Inloggen