Jeugdzorg

Jeugdzorg

De Jeugdzorg is binnen de NVTZ een belangrijke groep toezichthouders en bovendien goed vertegenwoordigd. Belangrijkste wetgeving voor jeugdzorginstellingen vloeit voort uit de Jeugdwet en de Jeugdzorginstellingen zoeken zoveel als mogelijk aansluiting bij de Governance Code Zorg (2022) die door de leden van de BoZ is opgesteld. De brancheambassadeur voor de jeugdzorg organiseert geregeld inspirerende bijeenkomsten, regelmatig ook samen met de brancheambassadeur welzijn, voor toezichthouders in de jeugdzorg.

Themanieuws

Week van radicale vernieuwing 7-11 november

In november 2022 organiseert LOC weer een nieuwe landelijke inspiratieweek.

Terugblik op webinar ‘Hoe houd je toezicht in een samenwerkingsnetwerk van jeugdzorg en onderwijs?’

Donderdag 17 juni organiseerden de NVTZ en VTOI-NVTK  een digitale bijeenkomst over kwetsbare groepen in de jeugdzorg en het organiseren van samenwerkingsverbanden…

Toezichthouders jeugd en welzijn delen lessen Coronacrisis

Zij deelden hun ervaringen en lessen met elkaar en keken met Piet Hein Peeters terug op de afgelopen vijf jaar Sociaal Domein.  
Zorg en welzijn

Branches

De sector zorg en welzijn bestaat uit vele deelsectoren. De verschillen hebben invloed op het werk van de toezichthouder. Herkenning van de eigen thematiek en het uitwisselen van ervaringen tussen toezichthouders in eenzelfde (deel)sector is voor leden belangrijk.

Om recht te doen aan de diversiteit in de deelsectoren (branches) is binnen de NVTZ een aantal leden actief als branche-ambassadeur. Zij organiseren branche-specifieke bijeenkomsten en informeren de NVTZ over de thematiek in hun werkgebied.

Uit de kennisbank

Interview met Iris van Geel over jonge toezichthouders en stigma’s

Iris van Geel studeerde rechten in Nijmegen en is direct daarna begonnen aan een fulltimebaan in de advocatuur. Daar houdt ze zich voornamelijk bezig met commercieel contracten – en aansprakelijkheidsrecht. Daarnaast is ze toezichthouder bij twee zorgorganisaties.

Prikkelende ggz bijeenkomst: digitale transformatie en reframing van de ggz

Op deze NVTZ branchebijeenkomst zijn ggz-toezichthouders te gast bij de Jellinekkliniek in Amsterdam-Zuid. Ze zijn gemotiveerd door het thema en de meesten hebben in hun rvt de eerste stappen naar digitale transformatie gezet.

Branche-ambassadeur Jeugdzorg

Katherine Diaz

Branche ambassadeur Jeugdzorg