Jeugdzorg

Jeugdzorg

De Jeugdzorg is binnen de NVTZ een belangrijke groep toezichthouders en bovendien goed vertegenwoordigd. Belangrijkste wetgeving voor jeugdzorginstellingen vloeit voort uit de Jeugdwet en de Jeugdzorginstellingen zoeken zoveel als mogelijk aansluiting bij de Governance Code Zorg (2022) die door de leden van de BoZ is opgesteld. De brancheambassadeur voor de jeugdzorg organiseert geregeld inspirerende bijeenkomsten, regelmatig ook samen met de brancheambassadeur welzijn, voor toezichthouders in de jeugdzorg.

Themanieuws

Jeugdgezondheidszorg en samenleving

De inspirerende Actiz bijeenkomst van 8 april jl over “De Symbiose tussen zelforganiserende gemeenschappen en het professionele domein. Maar hoe dan?” sluit goed aan op het themajaar 2024 van de NVTZ.

Branchebijeenkomst Jeugdzorg

Al 50 jaar duurt het ‘boomerangbeleid’ voor de jeugdhulp en het passend onderwijs. Dat is de conclusie uit het promotieonderzoek van Sharon Stellaard.

Professionaliseringsprogramma Wtza

De NVTZ heeft, samen met de NVTZ Academie, het ‘Professionaliseringsprogramma Meerwaarde van de Raad van Toezicht‘ ontwikkeld
Zorg en welzijn

Branches

De sector zorg en welzijn bestaat uit vele deelsectoren. De verschillen hebben invloed op het werk van de toezichthouder. Herkenning van de eigen thematiek en het uitwisselen van ervaringen tussen toezichthouders in eenzelfde (deel)sector is voor leden belangrijk.

Om recht te doen aan de diversiteit in de deelsectoren (branches) is binnen de NVTZ een aantal leden actief als branche-ambassadeur. Zij organiseren branche-specifieke bijeenkomsten en informeren de NVTZ over de thematiek in hun werkgebied.

Uit de kennisbank

Advies paritaire commissie

Bestuurlijke Horizon 2030 Adviesrapport paritaire commissie A4Downloaden

Interview met Iris van Geel over jonge toezichthouders en stigma’s

Iris van Geel studeerde rechten in Nijmegen en is direct daarna begonnen aan een fulltimebaan in de advocatuur. Daar houdt ze zich voornamelijk bezig met commercieel contracten – en aansprakelijkheidsrecht. Daarnaast is ze toezichthouder bij twee zorgorganisaties.

Prikkelende ggz bijeenkomst: digitale transformatie en reframing van de ggz

Op deze NVTZ branchebijeenkomst zijn ggz-toezichthouders te gast bij de Jellinekkliniek in Amsterdam-Zuid. Ze zijn gemotiveerd door het thema en de meesten hebben in hun rvt de eerste stappen naar digitale transformatie gezet.

Branche-ambassadeur Jeugdzorg

Katherine Diaz

Branche ambassadeur Jeugdzorg