Over Katherine Diaz

Branche ambassadeur jeugdzorg

It takes a village to raise a child”. Deze oude Afrikaanse spreuk vat voor mij een aantal belangrijke elementen samen: het gezamenlijk creëren van een leefomgeving waarin kinderen op een veilige, verantwoorde wijze kunnen opgroeien en zich op een positieve wijze kunnen ontwikkelen. Gezin en familie vormen daarin de basis, ondersteund vanuit de eigen omgeving, de school, de sportvereniging etc. En (alleen) daar waar meer nodig is, wordt deze ondersteuning aangevuld met kennis en expertise vanuit de (jeugd)zorg.

Ik heb mij altijd ingezet voor een inclusieve maatschappij, onder meer in verschillende rollen bij Jeugdbescherming Regio Amsterdam (JBRA), als onderzoeker in een verslaafdenkliniek in New York, als coördinator in een Europees project omtrent burgerparticipatie, en als adviseur en analist bij de Top-600 aanpak van de Gemeente Amsterdam.

In 2013 werd ik gekozen tot Jonge Ambtenaar van het jaar van Nederland, vanuit mijn rol als aanjager van de transitie richting de decentralisatie van de Jeugdzorg binnen Jeugdbescherming Regio Amsterdam. Ik ben vervolgens een jaar lang door het land getrokken om gesprekken aan te gaan met gemeenten en beleidsmakers die vorm probeerden te geven aan de aankomende transitie.

Mijn passie voor toezicht ontstond toen ik coördinator werd van The Midfield, een netwerk van bestuurders en toezichthouders in het maatschappelijk middenveld. Het is daar dat ik doordrongen raakte van het belang van goed toezicht en de uiterst relevante rol van de toezichthouder in maatschappelijke organisaties. Van deze passie heb ik inmiddels mijn professie gemaakt. Als zelfstandig adviseur hou ik me bezig met de advisering van toezichthouders en bestuurders die de eigen governance verder willen professionaliseren of tegen knelpunten aan zijn gelopen. Als lid van twee Raden van Toezicht breng ik al deze facetten samen in de verschillende rollen die bij modern toezicht passen.

Als branche ambassadeur jeugd zie ik het als mijn rol om de toezichthouders in deze sector te faciliteren en te inspireren bij het uitoefenen van hun taak. Dit doe ik graag door het bij elkaar brengen van verschillende partijen (zowel binnen als buiten de sector), het delen van dilemma’s en best practices, het organiseren van themabijeenkomsten, maar ook door het breder agenderen van relevante vraagstukken die de sector bezig houden. Gezien de vele ontwikkelingen rondom de transformatie beloven het spannende tijden te worden. Mijn streven is om, samen met de collega’s van de NVTZ, jullie zo goed mogelijk te ondersteunen in hetgeen jullie nodig hebben om jullie taak zo goed mogelijk te kunnen vervullen.  

Lees ook

Lottie van Starkenburg

Branche ambassadeur Dienstverlenende Organisaties

Hans Waardenburg

Branche ambassadeur Gehandicaptenzorg

Victor van Dijk

Branche ambassadeur Ouderenzorg