De toezichthouder als hoeder van de dialoog (1)

De wetenschappelijke adviesraad van de NVTZ roept toezichthouders op te reflecteren over de grote maatschappelijke ontwikkelingen en uitdagingen waar bestuurders op het gebied van zorg, wonen, klimaat, energietransitie en het sociale domein voor staan.  Met verwijzing naar de recent toegevoegde kernwaarde van het programma ‘Goed Toezicht’ van de NVTZ, de toezichthouder als hoeder van het goede dialoog, geven Marius Buiting (directeur van de NVTZ) en Sieraadj Orie (lid van de rvt van Stichting Nieuw Woelwijck, Zorgbelang Groningen en OOG TV) hiervoor in twee artikelen een voorzet. In deel 1 schetsen zij de governance ontwikkeling van de zorg in Nederland. Lees het eerste artikel.

Bron: Goed Bestuur & Toezicht 4, 2022

Lees ook

De toezichthouder als hoeder van de dialoog (2)

In de vorige editie van Goed Bestuur & Toezicht (nr. 4-2022) schetsten Marius Buiting en Sieraadj Orie een aantal actuele uitdagingen voor bestuurders in een veranderende samenleving.

Het laatste nieuws

Handreiking beleid onkosten, geschenken en uitnodigingen raad van bestuur

Naar aanleiding van de uitkomsten uit het onderzoek door Nieuwsuur naar het onkostenbeleid van organisaties voor zorgbestuurders, hebben de NVZD en de NVTZ de gezamenlijke ‘Handreiking beleid onkosten, geschenken en uitnodigingen raad van bestuur’ geactualiseerd en geconcretiseerd.

Jeugdgezondheidszorg en samenleving

De inspirerende Actiz bijeenkomst van 8 april jl over “De Symbiose tussen zelforganiserende gemeenschappen en het professionele domein. Maar hoe dan?” sluit goed aan op het themajaar 2024 van de NVTZ.

Governance Update Webinar 29 mei 2024

Schrijf je nu in en laat je inspireren door het gesprek over ondernemen voor het publiek belang in de sectoren zorg en welzijn.