De toezichthouder als hoeder van de dialoog (2)

In de vorige editie van Goed Bestuur & Toezicht (nr. 4-2022) schetsten Marius Buiting en Sieraadj Orie een aantal actuele uitdagingen voor bestuurders in een veranderende samenleving. De wetenschappelijke adviesraad van de NVTZ (2021) roept toezichthouders op te reflecteren op dergelijke ontwikkelingen, mede op basis van het thema ‘De toezichthouder als hoeder van de dialoog’.

Aan de hand van een systeembenadering van toezicht startten Buiting en Orie een tweedelige verkenning van dit thema. In deel 1 stonden zij stil bij de historische ontwikkelingen met betrekking tot governance en de Nederlandse zorg. In dit deel gaan zij in op de vraag wat deze benadering betekent voor het intern toezicht.

Lees het hele artikel en download de bijlage van dit artikel.

Bron: Goed Bestuur & Toezicht 1, 2023

Lees ook

De toezichthouder als hoeder van de dialoog (1)

De wetenschappelijke adviesraad van de NVTZ roept toezichthouders op te reflecteren over de grote maatschappelijke ontwikkelingen en uitdagingen waar bestuurders op het gebied van zorg, wonen, klimaat, energietransitie en het sociale domein voor staan. 

Het laatste nieuws

Handreiking beleid onkosten, geschenken en uitnodigingen raad van bestuur

Naar aanleiding van de uitkomsten uit het onderzoek door Nieuwsuur naar het onkostenbeleid van organisaties voor zorgbestuurders, hebben de NVZD en de NVTZ de gezamenlijke ‘Handreiking beleid onkosten, geschenken en uitnodigingen raad van bestuur’ geactualiseerd en geconcretiseerd.

Jeugdgezondheidszorg en samenleving

De inspirerende Actiz bijeenkomst van 8 april jl over “De Symbiose tussen zelforganiserende gemeenschappen en het professionele domein. Maar hoe dan?” sluit goed aan op het themajaar 2024 van de NVTZ.

Governance Update Webinar 29 mei 2024

Schrijf je nu in en laat je inspireren door het gesprek over ondernemen voor het publiek belang in de sectoren zorg en welzijn.