Podcasttip voor toezichthouders

Het aanbod van podcasts is inmiddels bijzonder uitgebreid en de onderwerpen zijn uiteenlopend. Ook voor toezichthouders in zorg en welzijn is het een interessant medium. De NVTZ helpt u graag op weg met een podcasttip. In deze nieuwsbrief een aflevering uit de Podcastreeks ‘Stuurloos’ van de Volkskrant, waarin Kustaw Bessems ‘actieonderzoeker’ Albert Jan Kruiter van het Instituut voor Publieke Waarden interviewt. 

Waar gaat de podcast over?

Kruiter is wetenschapper en probeert samen met mensen die in de knel zitten, hun problemen op te lossen. Hij stort zich daarvoor in het doolhof van wetten en regels en onderzoekt zodoende hoe het hele systeem beter kan. Hij heeft in zijn werk onder andere te maken met zorg- en welzijnsorganisaties.

Waarom is het interessant voor toezichthouders?

In zijn werk constateert Kruiter dat hulpverleners en ambtenaren vaak menen dat wet- en regelgeving praktische oplossingen in de weg staan. Bij nadere bestudering blijkt dat echter meestal niet het geval te zijn. Deze constatering sluit aan op de andere rolneming van toezichthouders die de NVTZ beschrijft in de gids ‘Zorg voor goed werk’. Daarin betogen we wat  het de toezichthoudende rol betreft, de maatschappelijke opgaven centraal moeten staan, om vervolgens vanuit dat perspectief te kijken naar compliance, in plaats van andersom.

Kruiter geeft in de podcast ook een verklaring voor de discrepantie tussen hetgeen zorgverleners en ambtenaren denken wat er volgens wet- en regelgeving mag (interpretatie) en dat wat er daadwerkelijk staat in wet- en regelgeving. Die discrepantie is gelegen in botsende waarden die respectievelijk ten grondslag liggen aan het gelijkheidsbeginsel uit de Grondwet (artikel 1) en de uitgangspunten van de verzorgingsstaat. Deze analyse raakt aan de beschouwing van de Wetenschappelijk Adviesraad (WAR) uit 2022: ‘Voorbij het toezien – Over de taak- en rolopvatting van de raad van toezicht van zorg- en welzijnsorganisaties in een veranderende tijd’. 

De podcast is op verschillende manieren te beluisteren:

Het laatste nieuws

Handreiking beleid onkosten, geschenken en uitnodigingen raad van bestuur

Naar aanleiding van de uitkomsten uit het onderzoek door Nieuwsuur naar het onkostenbeleid van organisaties voor zorgbestuurders, hebben de NVZD en de NVTZ de gezamenlijke ‘Handreiking beleid onkosten, geschenken en uitnodigingen raad van bestuur’ geactualiseerd en geconcretiseerd.

Jeugdgezondheidszorg en samenleving

De inspirerende Actiz bijeenkomst van 8 april jl over “De Symbiose tussen zelforganiserende gemeenschappen en het professionele domein. Maar hoe dan?” sluit goed aan op het themajaar 2024 van de NVTZ.

Governance Update Webinar 29 mei 2024

Schrijf je nu in en laat je inspireren door het gesprek over ondernemen voor het publiek belang in de sectoren zorg en welzijn.