Ggz

Ggz en forensische zorg

De geestelijke gezondheidszorg biedt basis ggz in de eerstelijn, gespecialiseerde ggz als ook hoogspecialistische zorg. Er vallen specifieke subbranches onder als forensische ggz maar ook beschermd wonen. De NVTZ-branche ambassadeur ggz organiseert regelmatig bijeenkomsten rond een actueel thema of voor een specifieke deelbranche.

Themanieuws

Reactie NVTZ op beleidsreactie Goed bestuur in de zorg

NVTZ heeft de minister van Langdurige Zorg en Sport van VWS schriftelijk een beleidsreactie Goed bestuur in de zorg toegestuurd.

Ecosysteem Mentale Gezondheid (GEM)

Lange wachtlijsten in de ggz vereisen een andere aanpak. Sommige mentale klachten kunnen door laagdrempelige hulp in de gemeenschap mensen helpen weerbaarder te maken door vaardigheden aan te leren.

Week van radicale vernieuwing 7-11 november

In november 2022 organiseert LOC weer een nieuwe landelijke inspiratieweek.
Zorg en welzijn

Branches

De sector zorg en welzijn bestaat uit vele deelsectoren. De verschillen hebben invloed op het werk van de toezichthouder. Herkenning van de eigen thematiek en het uitwisselen van ervaringen tussen toezichthouders in eenzelfde (deel)sector is voor leden belangrijk.

Om recht te doen aan de diversiteit in de deelsectoren (branches) is binnen de NVTZ een aantal leden actief als branche-ambassadeur. Zij organiseren branche-specifieke bijeenkomsten en informeren de NVTZ over de thematiek in hun werkgebied.

Uit de kennisbank

Interview met Iris van Geel over jonge toezichthouders en stigma’s

Iris van Geel studeerde rechten in Nijmegen en is direct daarna begonnen aan een fulltimebaan in de advocatuur. Daar houdt ze zich voornamelijk bezig met commercieel contracten – en aansprakelijkheidsrecht. Daarnaast is ze toezichthouder bij twee zorgorganisaties.

Prikkelende ggz bijeenkomst: digitale transformatie en reframing van de ggz

Op deze NVTZ branchebijeenkomst zijn ggz-toezichthouders te gast bij de Jellinekkliniek in Amsterdam-Zuid. Ze zijn gemotiveerd door het thema en de meesten hebben in hun rvt de eerste stappen naar digitale transformatie gezet.

Ggz transformeert – voer voor toezichthouders

De ggz transformeert. Er zijn transities ingezet als ambulantisering van de ggz en hervorming van de langdurige zorg.

Branche-ambassadeur GGZ

Piet Overduin

Branche ambassadeur GGZ