Over Piet Overduin

Branche ambassadeur GGZ

Ik loop al een tijdje mee in de wereld van de zorg. Eerst ruim 20 jaar als manager en later directeur (verslavingszorg, jeugdzorg en gehandicaptenzorg).  Na een carrière switch in 2001 combineer ik bestuurlijke ervaring aan de rol met zelfstandig organisatieadviseur in het brede veld van de zorg.  Sinds 2016 ben ik tevens portefeuillehouder GGZ bij Reos, een regionaal adviesbureau voor de eerstelijns zorg te Leiden. Vanaf 2002 ook actief als toezichthouder bij Ons Tweede Thuis en commissaris bij de Noordwijkse Woningstichting (NWS). 

Ik ben een netwerker en generalist, van nature nieuwsgierig en innovatief. De GGZ is een boeiende sector, met een groeiende vraag, hoge verwachtingen en een krimpend budget.  Grote dilemma’s voor bestuurders en toezichthouders.
Als branche ambassadeur zie ik het als mijn rol het grotere krachtenveld te volgen waarbinnen de GGZ opereert. Wat zijn de specifieke belangen, dilemma’s en inzichten van toezichthouders in de GGZ? Welke ontwikkelingen doen zich voor op specifieke thema’s zoals wachttijden, visie- en methodische ontwikkeling, de uittocht van belangrijke zorgprofessionals etc. Kunnen we die thema’s breder onder de aandacht brengen van de toezichthouders? Kunnen we hun specifieke bijdrage aan deze ontwikkelingen goed voor het voetlicht brengen bij individuele toezichthouder(s) en gehele RvT’s? Kunnen collectieve inzichten sterker naar voren worden gebracht binnen de NVTZ en zo de GGZ-sector als geheel van dienst zijn?
Uiteraard geldt ook het omgekeerde: wat bij de NVTZ ontwikkeld wordt, kan bijdragen aan de ontwikkeling van toezichthoudende praktijken binnen de GGZ. Neem de recente ontwikkeling van horizontalisering van GGZ-organisaties, die meer en meer in netwerken opereren. Deze ontwikkelingen vragen om nieuwe antwoorden voor het toezicht houden.

Piet Overduin organiseerde de volgende branche-bijeenkomsten

  • 2 februari 2022 – Toezichthouders forensische zorg in gesprek over actuele kwesties
  • 10 mei 2021 – RIBW-toezichthouders digitaal in gesprek
  • 7 juli 2020 – Ggz: Toezicht in de tijd van Corona… en daarna?!
  • 19 november 2019 – Gesprek toezichthouders en bestuurders Ggz op uitnodiging van NVTZ en Phrenos

Lees ook

Hans Waardenburg

Branche ambassadeur Gehandicaptenzorg

Barbara Geurtsen

Branche ambassadeur Welzijn

Katherine Diaz

Branche ambassadeur Jeugdzorg