Bijeenkomst ‘Goed toezichthouden in de Forensische Zorg’

Op 13 april 2023 organiseerde de NVTZ in samenwerking met het ministerie van Justitie een tweede bijeenkomst van toezichthouders in de Forensische Zorg (FZ), in navolging van een eerste, succesvolle bijeenkomst van 2 februari 2022. De FZ levert een belangrijke bijdrage in de zorg voor haar cliënten, maar altijd in context van de veiligheid van de samenleving.

Wouter Boogaard (directeur Forensische Zorg en Justitiële Jeugdinrichtingen) gaf inzichten en hield een helder en inspirerend betoog. Vervolgens vertelde de directeur NVTZ Marius Buiting het één en ander over de ontwikkelingen binnen toezicht, voortvloeiend uit het meerjarenplan 2020-2025. Vraagstukken op het gebied van zorg voor goed werk, regionale samenwerking en verduurzaming stonden daarbij centraal.

Daarna gingen deelnemers in kleine groepen uiteen om te discussiëren over de betekenis van de inleidingen voor hun eigen raad van toezicht en lag de vraag op tafel of men elkaar vaker wil ontmoeten op speciale thema’s betreffende de forensische zorg. Dit laatste werd met een volmondig ja beantwoord. Er zal daarom een werkgroep met voorstellen hoe dit te organiseren.

Presentatie

Download hieronder de presentatie van de bijeenkomst.

Bekijk ook

Signalement 2019/2020

Signalement 2019/2020 van de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) van de NVTZ. In navolgingop het Signalement 2018/2019, beschrijft dit Signalement drie maatschappelijke...

Signalement 2021

In na­volging op de signalementen van de afgelopen twee jaar, beschrijft ook dit signalement drie maatschappelijke trends die volgens de Wetenschappelijke Adviesraad van...

Toezichthouden en ethisch ondernemen in zorg en welzijn

Een werkgroep van de NVTZ heeft zich gebogen over de vraag hoe de raad van toezicht ethisch verantwoord ondernemerschap kan...