Ecosysteem Mentale Gezondheid (GEM)

Lange wachtlijsten in de ggz vereisen een andere aanpak. Sommige mentale klachten kunnen door laagdrempelige hulp in de gemeenschap mensen helpen weerbaarder te maken door vaardigheden aan te leren. Daardoor werken zij alvast aan hun herstel kunnen en krijgen ze meer grip op hun leven.  Er zijn een aantal samenwerkingsverbanden die vernieuwing binnen de ggz, buiten de ggz en de stimulering van de onderlinge samenhang daartussen, bevorderen. “Deze samenwerkingsverbanden zijn cruciaal om de nodige veranderingen door te voeren in de zorg”, aldus Conny Helden, minister Langdurige Zorg en Sport. In het integraal zorgakkoord (IZA) is afgesproken om in het hele land laagdrempelige ondersteuning op maat aan mensen te bieden. Hiervoor is vanuit IZA extra geld beschikbaar voor wachtlijstenaanpak en sociaal domein.

Een voorbeeld van een geïntegreerde aanpak is in Deventer waar gemeente, ggz aanbieder, huisartsen, zorgverzekeraars en Stichting Vriendendiensten mensen succesvol ondersteuning bieden om hun leven weer op de rit te krijgen. Dit initiatief is aangesloten bij het landelijk ‘ecosysteem mentale gezondheid’ (GEM) dat vanuit zorgvernieuwer Zonmw subsidies ontvangt.
NVTZ heeft in januari in de branchebijeenkomst ggz aandacht aan GEM besteed en roept haar leden op om domeinoverstijgende samenwerkingen aan te gaan.

Kennisbank

Prikkelende ggz bijeenkomst: digitale transformatie en reframing van de ggz

Op deze NVTZ branchebijeenkomst zijn ggz-toezichthouders te gast bij de Jellinekkliniek in Amsterdam-Zuid. Ze zijn gemotiveerd door het thema en de meesten hebben in hun rvt de eerste stappen naar digitale transformatie gezet.

Het laatste nieuws

Handreiking beleid onkosten, geschenken en uitnodigingen raad van bestuur

Naar aanleiding van de uitkomsten uit het onderzoek door Nieuwsuur naar het onkostenbeleid van organisaties voor zorgbestuurders, hebben de NVZD en de NVTZ de gezamenlijke ‘Handreiking beleid onkosten, geschenken en uitnodigingen raad van bestuur’ geactualiseerd en geconcretiseerd.

Jeugdgezondheidszorg en samenleving

De inspirerende Actiz bijeenkomst van 8 april jl over “De Symbiose tussen zelforganiserende gemeenschappen en het professionele domein. Maar hoe dan?” sluit goed aan op het themajaar 2024 van de NVTZ.

Governance Update Webinar 29 mei 2024

Schrijf je nu in en laat je inspireren door het gesprek over ondernemen voor het publiek belang in de sectoren zorg en welzijn.