Over Victor van Dijk

Branche ambassadeur ouderenzorg (VVT)

We staan aan de vooravond van ongekende veranderingen in de ouderenzorg. Het huidige systeem is niet handhaafbaar, alleen al doordat er lang niet voldoende zorgprofessionals zijn om op de huidige wijze zorg te verlenen aan een snel toenemende groep zeer kwetsbare ouderen. Dit is natuurlijk niet alleen een vraagstuk voor de zorg maar vooral een maatschappelijk vraagstuk.

Voor bestuurders en toezichthouders betekent deze ontwikkeling dat er complexe vraagstukken en dilemma’s ontstaan. Hoe laten we mensen (nog) langer thuis wonen? Hoe gaat en kan kwaliteit zich ontwikkelen? Is deprofessionaliseren een antwoord en hoe ga je daarmee om? Hoe blijven we voldoende wervend voor nieuw talent terwijl het werk zwaarder wordt? Hoe voorkomen we een enorme kloof tussen de have’s en de have-not’s? Hoe werken we effectief samen in de keten?

Kortom, food-for-thought en interessant om in brancheverband op te reflecteren en aan te werken; daar wil ik graag een bijdrage aan leveren.

Ik ben geboren in 1958, heb Bestuurskunde gestudeerd in Enschede en woon in het Noord-Veluwse dorpje Wapenveld. Ik heb inmiddels 25 jaar bestuurlijke en ongeveer het dubbele aan toezichtervaring in diverse sectoren. Ik ben 13 jaar, tot 2017, bestuursvoorzitter geweest bij Omring, een grote VVT-organisatie in Noord-Holland Noord en West-Friesland. Nu leg ik me nu vooral toe op het houden van toezicht. Ik vind het fijn vind betrokken te zijn bij bestuur en organisatie en een bijdrage te leveren, ook zonder in de drivers’ seat te zitten. Ik heb drie toezichthoudende functies, waarvan twee in de ouderenzorg, bij Mijzo (voorzitter) en IJsselheem.

Lees ook

Joop Hendriks

Branche ambassadeur Ziekenhuizen

Barbara Geurtsen

Branche ambassadeur Welzijn

Lottie van Starkenburg

Branche ambassadeur Dienstverlenende Organisaties