Over Robert Reekers

Evaluator

Werkt landelijk

Ik ben zelfstandig adviseur, coach, toezichthouder en begeleider bij complexe vraagstukken. Een belangrijk deel
van mijn activiteiten bestaat uit het ondersteunen van toezichtsraden bij zelfevaluaties, bij het komen tot de juiste
inrichting en bij het realiseren van verbetering van het samenspel. Mijn klanten vinden mij vooral op aanbeveling. Ik krijg
vaak als feedback dat mijn prettige gespreksleiding en interactieve moderne werkvormen resulteerden een geslaagde
zelfevaluatie en dat mijn brede governancekennis en anonieme voorbeelden uit andere raden op een plezierige,
inspirerende en praktische manier werden ingebracht.

Zelf ben ik toezichthouder bij zorginstelling Cosis met > 200 vestigingen in Groningen en Drenthe en bij de
Hanzehogeschool Groningen. En ik was toezichthouder bij woningcorporatie de Huismeesters en 8 jaar (onbezoldigd)
bestuurslid bij het Ronald McDonaldhuis te Groningen (penningmeester en voorzitter). Daarnaast ben ik mede-initiator
van het toezichthoudersplatform voor Noord Nederland met de naam Governance Noord dat eind 2016 gestart is. Hier
zijn in de afgelopen jaren, verspreid over meer dan 20 avonden, ruim 150 toezichthouders te gast geweest. Doelstelling
van het platform is het verbeteren van Toezicht in Noord Nederland door kruisbestuiving en verdieping. Governance
Noord doet in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen ook onderzoek naar Toezicht in Transitie. In 2020 was ik
lid van de klankbordgroep van de evaluatie van het programma ‘Goed Toezicht’ van de NVTZ dat werd uitgevoerd door
de Erasmus Universiteit.

Voordat ik in 2011 zelfstandig adviseur werd heb ik jarenlang verantwoording af mogen leggen aan een toezichtsraad en
mogen ervaren hoe positief het is als het samenspel optimaal verloopt maar heb ook de nadelen gevoeld wanneer dit
(tijdelijk) niet het geval was. Daar komt mijn drijfveer vandaan om bij te dragen aan verbetering van samenspel tussen
toezichtsraden en het bestuur bij de realisatie van (maatschappelijke) doelen.

Ervaring

2011 -hedenConnectoRR B.V. (www.connectoRR.nl)EigenaarDit is mijn eigen bedrijf met de sublabels Connectorgovernance, Connectorontwikkeling, Connectorfamiliebedrijf en Connectorfinance
2015 -hedenI&I Cooperation u.a.
(www.iicooperation.com)
PartnerI&I is een samenwerkingsverband dat ondersteunt bij complexe integrale verandertrajecten in grote organisaties
1997 -2011MT/DirectieMT/DirectieMT-lid Bijzonder Beheer Rabobank Groep, directie Rabobank Stad en Midden Groningen (300 FTE)

Scholing

2012-hedenNVTZ, VTOI-NVTK, VTW, Wagner, Governance UniversityDiverse governance opleidingen waaronder ook ‘leergang voor de voorzitter’
2019Hellinger instituutSysteemdynamiek in organisaties
2015Brian RobertsonHolacracy
2011The MMS worldwide instituteCertified Coach Training
2001 & 2007London Business SchoolExecutive education
1995-1997Universiteit van Amsterdam(bedrijfs)economie
1990-1995Amsterdamse Academie voor Bank & Financiën

Methodiek

In de afgelopen jaren heb ik > 25 zelfevaluaties mogen begeleiden en hiervoor verschillende methodieken
ontwikkeld. Van een lichte vorm in het verlengde van een reguliere vergadering tot intensievere vormen met
interviews en/of het invullen van online vragenlijsten vooraf. Zowel live als online en altijd op maat en met
gebruikmaking van moderne interactieve werkvormen waardoor de essentie snel zichtbaar wordt. Ik word, naast
begeleiding bij zelfevaluaties, regelmatig gevraagd om te ondersteunen bij het komen tot een gedragen en doorleefde
toezichtvisie al dan niet met gebruikmaking van waardeprofielen & drijfverenanalyses. Ook geef ik ‘op maat’ governance
workshops.

Tarief

De hoogte van mijn vergoeding laat ik afhangen van de vergoeding die de toezichthouders ontvangen. Zijn zij onbezoldigd toezichthouder dan reken ik een lage vergoeding en bij bijvoorbeeld een grote organisatie reken ik een vergoeding van € 150 per uur. De totaalkosten van een zelfevaluatie variëren veelal tussen € 1.000 tot € 3.000 inclusief verslaglegging.

Referenties

Ik heb in de meeste sectoren zelfevaluaties mogen begeleiden waaronder in zorg, onderwijs, kinderopvang, woningcorporaties, cultuur en in het bedrijfsleven. Referenties zijn op aanvraag beschikbaar uiteraard.

Lees ook