Over Ellen Olde Bijvank

Evaluator

Werkt Landelijk

Algemeen profiel Ellen Olde Bijvank
Na 6 jaar manager te zijn geweest in de ouderenzorg, ondersteunt Ellen sinds 2000 zorgorganisaties, woningcorporaties
en gemeenten bij complexe vraagstukken op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Daarnaast heeft zij vanaf 2005
ervaring opgedaan als toezichthouder. Op dit moment is zij lid van de Raad van Toezicht van de gehandicaptenorganisatie
Raamwerk (en lid van de auditcommissie) en vicevoorzitter van woningstichting Rhiant (tevens voorzitter van de
remuneratiecommissie).
Profiel t.a.v. Goed bestuur en Toezicht
Ellen heeft zichzelf de afgelopen tien jaar steeds verder ontwikkeld als specialist op het gebied van Governance- en
bestuursvraagstukken. Sinds 2012 is zij lid van Platform Innovatie Toezicht en heeft zij in de periode 2013 zelf anderhalf
jaar deelgenomen aan een intervisienetwerk van toezichthouders. Zij geeft interactieve workshops over Goed Bestuur en
Toezicht, begeleidt Raden van Toezicht bij de zelfevaluatie en ondersteunt hen bij het opstellen en/of aanscherpen van
de toezichtsvisie. Tot slot heeft zij de afgelopen periode onderzoek uitgevoerd naar ‘Aansprakelijkheid en
boardroomdynamiek‘.
Dit zeggen klanten over haar:

  • Is laagdrempelig en weet mensen en groepen te enthousiasmeren
  • Is prikkelend/daagt uit en is pragmatisch tegelijkertijd
  • Is inhoudelijk deskundig waardoor zij goed kan doorvragen en ons uitdaagt heldere keuzes te maken.

Ervaring

1994 tot 2000Drietal zorgorganisaties rond UtrechtAfdelingshoofd en operationeel manager met focus: leiding geven in de ouderenzorg
2000 tot 2004Bennekom Advies BV (waaronder afdeling
Gruijters & Vercauteren)
Adviseur binnen de sector gezondheidszorg
2004 tot 2012Quintis BVSenior adviseur voor zorgorganisaties, corporaties en gemeenten
2005 tot 2016Zorgcentrum BartholomeusgasthuisLid Raad van Toezicht en secretaris
2010 tot 2017Welzijnsstichting WelnúhVoorzitter van het bestuur
2012 tot hedenEllen Olde BijvankEigen adviespraktijk met focus: wonen, zorg en Organisatieontwikkeling

Scholing

1987 tot 1991Saxion HogeschoolHBO Verpleegkunde
1991 tot 1994Universteit UtrechtAlgemene Sociale Wetenschappen, Beleid en Org. Gezondheidszorg
1996Instituut Sociale en Bedrijfswetenschappen (ISBW)Voortgezet management in de gezondheidszorg
1999 tot 2001Insituut Bedrijfskundige Insituut BedrijfskundigeTwee jarige postdoctorale opleiding tot organisatieadviseur
2006 tot 2008Tias NimbasMaster of Real Estate (Afstudeerthema: Sale & Leaseback zorgvastgoed)

Methodiek

Visie op rolverdeling
Meestal wordt de evaluatie met alleen de RvT uitgevoerd (uitgangspunt binnen de nieuwe governancecode).
De bestuurder heeft vanuit zijn unieke rol echter wel een belangrijke inbreng als het gaat om het functioneren van de RvT.
Ook is het aan te bevelen de bestuurder aan het eind van de zelfevaluatie aan te laten sluiten, zodat rechtstreeks een
terugkoppeling kan worden gegeven en op enkele onderdelen nog samen van gedachten kan worden gewisseld. Er zijn
situaties waarin het van meerwaarde is dat de bestuurder wel het grootste deel van de zelfevaluatie aanwezig is.
Het gaat om het voeren van het goede gesprek
Om een goede dialoog te bereiken maak ik gebruik van een diversiteit aan hulpmiddelen (gezamenlijk te bepalen). De
focus van de zelfevaluatie kan per keer andere accenten hebben, afhankelijk van de fase waarin de raad zich bevindt en
de behoeften. Hulpmiddelen waar ik gebruik van maak zijn onder meer: interviews vooraf (in ieder geval met de
bestuurder), gebruik van stellingen of inspiratiekaarten, aansprekende korte filmpjes of desgewenst een korte vragenlijst
om beter zicht te krijgen op ieders voorkeursrol(len). Een goed verslag maakt dat resultaten en afspraken helder worden
vastgelegd en draagt bij aan effectieve borging ervan.

Tarief

Uurtarief: €145,– per uur.

Ter indicatie een beeld van de kosten. U investeert met een zelfevaluatie in uw RvT, wat uw organisatie ten goede komt. De daarmee gepaard gaande kosten komen gemiddeld uit op €2.320–. Dit is inclusief een voorgesprek met één van de RvT-leden (vaak de voorzitter) en met de bestuurder, voorbereiding van de zelfevaluatie en uitwerken werkvorm(en) en een heldere verslaglegging. Het bedrag is exclusief BTW, reistijd en extra interviews met andere RvT-leden voorafgaand aan de zelfevaluatie of bijvoorbeeld telefonische interviews met andere belanghouders als gewenste input voor de Raad van Toezicht.

Indien u meer of minder voorbereiding wenst of de verslaglegging zelf ter hand neemt, zullen de kosten meer of minder worden. Verwachtingen over de aanpak (inhoud en proces) worden, na afstemming met de RvT, vooraf helder verwoord in een Plan van Aanpak c.q. offerte. Een gedegen voorbereiding is immers het halve werk!

Referenties

Hieronder een overzicht van uitgevoerde opdrachten van de afgelopen jaren. Wilt u meer weten wat de ervaringen van enkele referenten zijn met de begeleiding van Ellen Olde Bijvank, open dan deze link:

  • Begeleiding zelfevaluaties: 10x (2024); 9x (2023) 12x (2022); 7x (2021); 5x (2020); 4x (2019); 3x (2018); 3x (2017)
  • Workshops en trainingen goed bestuur & toezicht: 1x ((2223); 1x (2022); 5x (2017)
  • Opstellen toezichtsvisie: 1x (2022) 1x (2020); 1x (2017)

Bijdrage themabijeenkomsten RvT                                             

  • zorgvastgoed, wonen en zorg (+concepten) 1x (2022); 2x (2021); 1 (2019)                                  
  • vormgeven governance binnen netwerken 1x (2023); 1x (2021)              

Voor een beeld van alle opdrachtgevers waarvoor Ellen Olde Bijvank werkzaamheden heeft verricht, zie pagina met referenties.

Lees ook

Fons Groen

Evaluator

Sophie Bijloos

Evaluator

Nicole Hermans

Evaluator