Over Gwyn van der Giessen

Evaluator

Goudraad Intervisie

Werkt landelijk

Door mijn twintig jaar ervaring als coach, trainer/docent en bestuurder, heb ik veel ervaring met interactie met mensen. Vanaf 2017 zit ik zelf in besturen en heb ik heb een speciaal soort evaluaties gedaan, namelijk intervisie. Dialoog en interactie staat centraal in mijn zelfevaluaties met Raden van toezicht en besturen.

Ik heb in verschillende branches ervaring opgedaan zoals in de zorg, cultuur en onderwijs. De problematiek van besturen en zorgpersoneel kan ik in een breder perspectief plaatsen. Door middel van bezoek congressen, werkgroepen zorg en onderwijs via de politiek en ruggenspraak met nvtz-collega’s houd ik mijn expertise op pijl.

Mijn twintig jaar docentschap hogescholen communicatie en organisatiekunde heeft mij inzicht gegeven in governance, chart of balances en de harde kant van evaluaties doen bij grote bedrijven, MKB en gemeentes. Bij de zelfevaluaties zet ik ook de zeven aspecten van Governancecode 2022 centraal: missie/visie, doelen, strategie en waarden en normen, groepsdynamiek, rollen, strategie en verantwoordelijkheid.

Ervaring

Doorstart fulltime
2021 – heden
 
(2006-2014
 parttime)
Goudraad IntervisieEigenaresse en intervisiecoachIntervisiecoach bij bedrijven als HR-instrument op afdelingen (Movares, ABN AMRO e.a.), bij teams (Buurtbemiddeling, Taalkoppels, FMO e.a.) en individueel bij verschillende doelgroepen (zorgpersoneel, docenten, advocaten, ondernemers, ambtenaren, moeders e.a.).
2017-2020Kwadraad en KernkrachtCommunicatie- coördinatorVerantwoordelijk voor interne en externe communicatie. Aansturing medewerkers, organiseren vergaderingen en maken en waken over de uitvoering strategische marketingplannen.
2016-hedenVerschillende organisaties Streekmuseum Reeuwijk, RTV Gouwestad, Kunststichting en Terre des Hommes.Bestuurslid
Communicatie
 
Voorzitter en lid commissie
Marketing en Communicatie
 
Coördinator Coronacrisis.
Verantwoordelijk voor interne en externe communicatie. Organiseren interne bijeenkomsten (brainstormsessies) ter bevordering communicatie bestuur en medewerkers, opzetten social media codes en schrijven en uitvoeren marketingplannen.
Intervisie commissie Marketing & Communicatie ter bevordering van communicatie binnen de commissie en met andere overlegorganen zoals bestuur, gemeente en vrijwilligersgroepen.
 
Bewaken informatie en contact met de pers over voortgang Corona. Teambuilding contactgroep.
2016-2018Kernkracht
Kwadraat
Coördinator CommunicatieVerantwoordelijk voor de externe communicatie (nieuwsbrief, pers, acties etc.) bij zorginstellingen.
2001-2017Hogeschool Inholland
Haagse Hogeschool
Docent/trainer communicatie en marketing bij opleiding Communicatie, Finance en Law.Doceren in marketingvakken en trainen in sociale managementvaardigheden.
Coachen, afstudeerbegeleider en stagebegeleider studenten bij verschillende grote bedrijven, MKB en gemeentes.
Gespreksleider intervisie docenten en studenten.
1989-2006Familie en schoonfamilieMantelzorg en zorgVerzorging en begeleiding familieleden bij ziekenhuis UMC (5 jaar, overleden man leukemie) en bij thuiszorgtrajecten (schoonouders).
Contact met Helen Dowling Instituut over persoonlijke begeleiding hierin (omgaan als partner van leukemie patiënt).

Scholing

2021-hedenNVTZBijeenkomsten en inlezen Governance codeRuggenspraak met collega’s en educatie tijdens bijeenkomsten NVTZ
2021-hedenMovisie, ZonMW enTrainingen omgaan met modellen, governance en interventies.Bezoek online en fysiek congressen
2021BNI landelijkTrainingen ondernemerschapVerschillende trainingen in presenteren, marketing en persoonlijke ontwikkeling.
2020BuroMediation AmersfoortBasistraining BuurtbemiddelingDriedaagse training gesprekstechnieken, Milton-model, bemiddelingsgesprek, aanmoedigingsvragen etc.
2019Bureau Landstra RotterdamTraining Geweldloze CommunicatieDriedaagse training in herkennen en omgaan met overdracht, coping en agressie.
2017-2018Nyenrode BreukelenModule organisatie, beleid en strategie in overheid en bedrijfsleven.Projecten over onderwijs, regionale ziekenhuizen en digitalisering.
Open space colleges en feedbackgesprekken.
2010-2012Inholland Academy RotterdamTraining DidactiekTraining van 10 modules over ontwikkelen les- en trainingsmateriaal, toetsing en lesgeven.
2007-2008
2011-2012
Academy Coaching & Counseling Den HaagTraining in coaching en counseling jaar 1 en 2 basis en jaar 3 gevorderdenTraining gericht op coaching en counseling (Egan e.a.). In het derde jaar meer gericht op groepscoaching zoals intervisie. Intervisie met medestudenten tot en met 2014.
1989-1997Rijksuniversiteit UtrechtAlgemene Letteren specialisatie CommunicatiekundeVerschillende communicatievakken interne en externe communicatie, organisatiestructuur en gedragspsychologie. Extra training sociale managementvaardigheden.

Methodiek

De opbouw van de begeleiding bestaat uit vragenlijsten vooraf, interviews van leden van de raad individueel (1.5 uur) en bestuurders (1.5 uur) en maken rapportages. Vervolg met een bijeenkomst gezamenlijk van 3 uur met bespreken mogelijkheden. Maken verslag. Als bonus ook intervisie met Raad en bestuurders apart over teamdynamiek, dialoog en strategie omzetten in acties. Dit zorgt voor het nemen van verantwoordelijk en continuïteit van afspraken.

Bij de gespreksrondes gebruik ik alle bekende methodieken over rolverdeling (Belbin, Disk, Covey etc.) en technieken om informatie te delen (brainstormen, teambuilding en intervisie).

Bij de sessies hanteer ik de basisregels van veiligheid en geheimhouding. Informatie blijft binnen het team en komt alleen naar buiten indien dit door het team noodzakelijk wordt geacht. Afspraken over samenwerking Raad van Toezicht en Bestuurders worden in de eindbespreking (3 uur) in het laatste half uur gedeeld.

Tarief

InterviewsX maal 1.5 uurUurtarief €150
Rapport schrijven
Afhankelijke kwaliteit aangeleverde stukken
4 a 8 uurUurtarief €150
Bijeenkomst 3 uur met Raad
En laatste halfuur met bestuurder
3 uurUurtarief €200
Eindverslag schrijven4 a 8 uurUurtarief €150
Intervisie4 x 2 uur
2x 2 uur
Uurtarief €200

Referenties

2021Intervisie docenten‘Gwyn is goed in het bedenken van opdrachten en de opstart van de problematiek. Ze geeft een goede instructie en bewaaktde lijn goed.
De vragen van de deelnemers die te gesloten waren geformuleerd worden met zorg en voorzichtigheid omgebogen naar open vragen.
Ze zorgt na afloop voor de follow-up.’
Marion Smit oud-collega Hogeschool Inholland
2021Kwadraad‘Dit is de derde intervisie-sessie met Gwyn. Ik blijf haar manier van de intervisie begeleiden waarderen. Gwyn is professioneel, gestructureerd en bovenal super enthousiast wat de sessie levendig en positief maakt en houdt.’
Annemieke Kerst, Kwadraad
2019Taalkoppels‘Ik heb de training heel plezierig en nuttig gevonden. Iedereen deed actief mee, dat heb ik wel eens anders meegemaakt!’ Coordinator
Marjan Veltman
Vanaf 2017Bestuurslid
Communicatie: RTV Gouwestad
Terre des Hommes
Streekmuseum
Reeuwijk
KunststichtingFirma
van Drie
Voorzitter bestuur Peter de Boer/ bestuurslid Leni van der Band
Voorzitter Bert ter Bekke en secretaris Toos Langeveld
Voorzitter bestuur Remmert Kerst en lid Commissie Marketing&
Communicatie Eke Vos.
Ex-voorzitter Wijnand Scholten en huidige voorzitter/penningmeester
Frits Gardenbroek
2008ABN AMRO‘Interessant concept, intervisie voor medewerkers bij verandering. Om op meer afdelingen tegelijk te beginnen, magje vier extra intervisiecoaches erbij halen!’
Teammanager Communicatie
2008Movares‘Zeer inventieve interventie. Bij vier vergaderingen een half uur vooraf intervisie, heeft de medewerkers zelfsturend gemaakt inhet nemen van beslissingen welke rol ze willen spelen in de verandering.
De laatste sessie met presentaties naar het MT gaf hierin veel duidelijkheid en heeft ons als HR-tool veel geld bespaard.’ Manager afdeling Security en Research Genomineerd voor beste interventie van het jaar.

Lees ook

Daniel Le Gras

Evaluator

Bas Baanders

Evaluator