Over Petri Ykema

“Organisatie-, verander- en HR-vraagstukken vormen de rode draad in mijn loopbaan. Ik ben als bedrijfskundige werkzaam geweest als adviseur, HR-manager en leidinggevende aan professionals, bij respectievelijk de Algemene Werkgevers Vereniging VNO/NCW en GITP. Sinds een jaar of 10 vervul ik toezichtrollen in semipublieke organisaties. Voor mij is een grote waarde dat ik mijn ervaringen, opgedaan in zeer diverse organisaties, kan inzetten voor organisaties die een belangrijke maatschappelijke rol vervullen.

Momenteel neem ik deel aan de raden van toezicht van een organisatie in de ouderenzorg,  primair onderwijs en een wetenschappelijk onderzoeksinstituut. Daarnaast ben ik werkzaam in opdrachten op het gebied van strategisch HR-beleid. In het bestuur van de NVTZ ligt een accent voor mij op ‘werkgeverschap’. Voor mij is de uitdaging voor de NVTZ (en daarmee voor het bestuur en voor mij) een herkenbare en gewaardeerde rol te blijven spelen in de complexe en veranderlijke wereld van toezicht in de Zorg en Welzijn.”

Lees ook

Cor Calis

Lid

Hanneke Ester

Penningmeester

Aad Koster

Voorzitter