Over Cor Calis

Cor Calis

Ik ben meer dan 40 jaar werkzaam in de gezondheidszorg: als verpleegkundige, manager, directeur, bestuurder, adviseur en sinds 2012 ook als toezichthouder in verschillende zorginstellingen.

Ik heb het toezichthouden de afgelopen jaren zien veranderen van het klassieke toezicht “op afstand” naar een meer actief toezicht waarin het spel van afstand en nabijheid tussen RvT en RvB met zorg gespeeld moet worden. Toezicht is niet meer vrijblijvend, maar moet er op gericht zijn waarde toe te voegen aan de kwaliteit van de zorg, de organisatie en de besturing van de organisatie.”

Daarnaast zie ik raden van toezicht zich ook steeds meer beraden over hun rol ten opzichte van de stakeholders van de organisatie, buiten de traditionele verhoudingen met de cliënten- en ondernemingsraad. Dit zou moeten leiden tot de beweging naar een meer cliënt/patiënt gerichte governance.

De NVTZ heeft deze thema’s ook in haar programma’s verwerkt, ik zet mij hier graag voor in! De kennis en ervaring die ik de afgelopen jaren heb opgedaan in al deze verschillende rollen helpt mij daar zeker in.

Lees ook

Petri Ykema

Vice-voorzitter

Hanneke Ester

Penningmeester