Over Pink van Veen

Stelt zich voor

Afgelopen 30 jaar heb ik altijd in de gezondheidszorg gewerkt. Als psycholoog, als beleidsmedewerker, als onderzoeker en docent bij de Erasmus Universiteit (instituut Beleid en Management Gezondheidszorg), als leidinggevende en zorgbestuurder. Van 2009 tot eind 2016 was ik bestuurder in de ouderenzorg. Nadat ik ernstig ziek ben geweest – en ineens zelf patiënt was – heb ik mijn bestuursfunctie neergelegd. Ik koos voor meer tijd en ruimte voor de ‘kleine dingen’ in mijn leven.

Ik ben actief als toezichthouder in diverse sectoren in de zorg en ben actief als voorzitter van het netwerk dementie in de regio Eindhoven. Ik heb een eigen onderneming in de toeristische sector en ben ook in die sector bestuurlijk actief. Ik vind het een eer om bestuurslid te mogen zijn van de NVTZ.”

Ik wil graag een bijdrage leveren aan een goede verbinding tussen NVTZ en dat wat leeft binnen raden van toezicht. Ook wil ik bijdragen aan vernieuwing van toezicht zodat het past bij nieuwe vormen van organiseren zodat toezicht een merkbare meerwaarde heeft voor mensen die afhankelijk zijn van zorg.

Lees ook

Petri Ykema

Vice-voorzitter

Hanneke Ester

Penningmeester

Cor Calis

Lid