Over Monica Haimé

Evaluator

Haimé Consult

Werkt landelijk

Monica Haimé is afgestudeerd in de hoofdrichtingen Organisatie- en Sociale Psychologie aan de Rijksuniversiteit
Utrecht, daarna heeft zij de tweejarige postacademische opleiding Organisatiekunde en Bestuurskunde bij de
Stichting Interacademiale Opleiding Organisatiekunde (SIOO) voltooid. Zij is gespecialiseerd in kwaliteitsmanagement,
governance, verandermanagement en conflicthantering in de zorg. Na diverse staf- en managementfuncties bij de
overheid en in ziekenhuizen is zij ruim 25 jaar extern adviseur voor instellingen in de Gezondheidszorg en kerndocente
van de landelijke Opleiding Kwaliteit (OKF).

Ervaring

Monica Haimé is momenteel toezichthouder bij de Raad van Toezicht van Pro Senectute, een instelling voor wonen en
zorg gericht op hoger opgeleide ouderen met een brede maatschappelijke interesse. Zij was lid van de raad van toezicht
van het Kennemer Gasthuis. Haar expertise is het toezien op kwaliteit en veiligheid. Zij heeft samen met Marius Buiting
de Nederlandse Vereniging voor Kwaliteit en Zorg opgericht en de Landelijke Opleiding Kwaliteit in de zorg ontwikkeld.
Als extern adviseur is zij vooral bekend om haar laagdrempelige manier van werken met groepen zoals de medische staf,
raad van bestuur, raad van toezicht en (management) teams. Zij geeft regelmatig presentaties en workshops over
kwaliteitsmanagement, governance, verandermanagement en conflicthantering. Zij streeft er naar om in groepen een
synergetisch effect te bereiken door ieder individueel uit te nodigen, te faciliteren en te stimuleren om zijn/haar
expertise en talenten maximaal in te zetten voor het doel van de instelling. Het motto dat haar op het lijf is geschreven is:
‘Maak jezelf kenbaar!’

Methodiek

Leidraad voor haar manier van werken vormen de context van de betreffende organisatie, de actuele
ontwikkelingen in de zorg en de kansen en bedreigingen voor de organisatie. Zij vormt zich een beeld van de status
quo van de instelling, de wensen en ambities voor de toekomst en zoekt samen met leden van de rvt en/of de rvb naar
wegen om een meer gewenste toekomst te helpen realiseren.
Wanneer zij wordt gevraagd om de werkwijze van een rvt en of rvb te evalueren start zij veelal met een korte vragenlijst
naar ieders individuele ervaringen. De onderwerpen die van belang zijn worden van tevoren in overleg met de
betrokkenen geïnventariseerd. De resultaten worden door haar verwerkt en gepresenteerd als startpunt voor een
bijeenkomst gericht op mogelijke verbeteringen en veranderingen. Performance en effectiviteit van de organisatie
vormen daarbij voor haar sleutelbegrippen voor succes.

Tarief

In overleg.

Lees ook

Judy Braam

Evaluator

Mat Botman

Evaluator

Nicole Hermans

Evaluator