Over Mat Botman

Evaluator

Botman Advies

Werkt landelijk

Het is mijn passie om een bijdrage te leveren aan het verder professionaliseren van toezichthouders. Als
bestuursadviseur en procesbegeleider adviseer, begeleid en coach ik Raden van Bestuur en Raden van Toezicht.
Bij Raden van Toezicht in de zorg begeleid ik zelfevaluaties en geef ik op maat gesneden workshops en trainingen. Ik doe
dit nu vanuit mijn eigen bureau. Hiervoor werkte ik bij the Boston Consulting Group.

Bij een evaluatie komen onderwerpen als de code, agendasetting, de rollen van de toezichthouder en de wijze waarop
informatie wordt verkregen aan de orde. Maar nog belangrijker is het om de minder zichtbare aspecten met elkaar te
bespreken, zoals de relaties binnen de RvT en met de bestuurder(s), de wijze waarop de voorzitter zijn/haar taak invult
en de mate van onderling vertrouwen. Op basis van een goede voorbereiding, begeleid ik de evaluatiesessie. Ik streef naar
een sfeer waarin open met elkaar feiten, meningen en gevoelens worden uitgewisseld. Het resultaat zal bestaan uit
concrete afspraken die bijdragen aan het vergroten van de effectiviteit van het toezicht.

Ervaring

1997 -hedenBotman AdviesZelfstandig bestuursadviseur , begeleider, trainer
2000 – hedenVrije UniversiteitDocent postmaster controllersopleiding
2013 -hedenWarandeLid Raad van Toezicht
2014 -hedenNVTZ en VTOI academieKerndocent, o.a. driedaagse leergang voor
nieuwe voorzitters
2014 – hedenHeuvelrug wonenVoorzitter Raad van Commissarissen
2015 – hedenYouke Sterke jeugdLid Raad van Toezicht

Scholing

1972 – 1978Universiteit GroningenDoctoraal algemene- en bedrijfseconomie
2008 – 2010Management drives
2010MMSCoaching opleiding
2015Vrije UniversiteitLeergang interveniëren voor toezichthouders

Methodiek

Bij een evaluatie komen onderwerpen als de code, agendasetting, de rollen van de toezichthouder en de wijze
waarop informatie wordt verkregen aan de orde. Maar nog belangrijker is het om de minder zichtbare aspecten
met elkaar te bespreken, zoals de relaties binnen de RvT en met de bestuurder(s), de wijze waarop de voorzitter zijn/haar
taak invult en de mate van onderling vertrouwen. Op basis van een goede voorbereiding, begeleid ik de evaluatiesessie.
Ik streef naar een sfeer waarin open met elkaar feiten, meningen en gevoelens worden uitgewisseld. Het resultaat zal
bestaan uit concrete afspraken die bijdragen aan het vergroten van de effectiviteit van het toezicht.

Werkwijze Mat Botman
De voorbereiding
Op basis van een gesprek met de opdrachtgever en eventueel enkele (telefonische) interviews met bestuurder en enkele
leden, spreken wij de gewenste aanpak af. O.a. over de wijze waarop de leden zich voorbereiden, de aanpak van de
evaluatie zelf, de gewenste rol van mij als begeleider (procesbegeleider en/of adviseur op bepaalde governance aspecten)
en de wijze waarop mogelijke gevoelige onderwerpen ter sprake worden gebracht.

De evaluatiesessie
In een open en vertrouwelijke sfeer begeleid ik de sessie. Met als doel dat de toezichtsfunctie de komende jaren nog beter
en effectiever ingevuld wordt. Dit kan op een gestructureerde wijze, maar vaak leidt een (half) open aanpak sneller tot
een gesprek over de onderwerpen die er echt toe doen.

De afronding
Er volgt een verslag met de bevindingen en afgesproken acties. Het resultaat van de evaluatie is in ieder geval een groter
inzicht in de sterktes en de verbeterpunten en concrete afspraken.

Tarief

De intensiteit van de voorbereiding, de duur van de bijeenkomst en de wijze van afronding zijn bepalend voor het aantal
dagdelen ( van 4 uur) dat met de begeleiding is gemoeid. Mijn ervaring is dat de te besteden tijd ligt tussen twee en zes
dagdelen. Het budget ligt meestal tussen 1.200 en 3.600 euro, uitzonderingen daargelaten.

Lees ook