Over Hein Griffioen

Evaluator

Griffioen Organisatieadvies

Werkt landelijk

Hein Griffioen is sinds 1995 als adviseur werkzaam, hoofdzakelijk in de zorg. Sinds 1997 heeft hij diverse
toezichthoudende rollen vervuld, de laatste twee als voorzitter. Sinds 2014 focust hij op het begeleiden van
zelfevaluaties van raden van toezicht en van besturen, zowel in Zorg & Welzijn als bij goede doelen. Verder faciliteert
hij intervisiegroepen voor bestuurders en toezichthouders. Ook doceert hij aan de NVTZ-Academie. Hij wordt
geregeld benaderd in crisis- of conflictueuze situaties in de relatie tussen bestuur en toezicht en binnen
de raad van toezicht.

Methodiek

Uitgangspunt van de aanpak die ik kies is de vraag en de context. Een mooie vraag die ik geregeld krijg is: laat ons
eens zien waar onze blinde vlekken zitten. Ook laat ik mij leiden door de fase waarin de RvT zich bevindt. Soms ligt
de focus op het actualiseren van de governance, vaak op de compliantie en geregeld op de onderlinge verhoudingen.
Ik hecht aan een goede voorbereiding. Soms door het inzetten van een compacte of uitgebreide vragenlijst. Vaak door het
bestuderen van notulen en geregeld door een- of tweemaal als waarnemer aanwezig te zijn bij vergaderingen. Altijd ga ik
een op een (telefonisch) in gesprek met de bestuurders en met ieder van de leden van de RvT. Ik betrek de ontwikkelingen
in de (omgeving van de) instelling en de eisen die die stellen aan de RvT van morgen. Uitkomst is doorgaans
een agenda voor de verdere ontwikkeling van het toezicht en de Visie daarop.

Tarief

In overleg

Lees ook

Lodi Hennink

Evaluator

Hartger Wassink

Evaluator