Over Hildegard Pelzer

Evaluator

Directeur Governance Support

Werkt landelijk

Hildegard Pelzer heeft 10 jaar geleden met collega’s Governance Support opgericht, het eerste adviesbureau
gespecialiseerd in governancevraagstukken. Daarvoor was zij ruim 10 jaar als strategisch consultant verbonden
aan Boer & Croon. Daar raakte zij doordrongen van het belang van een objectiverende en gezaghebbende interne
toezichthouder, maar ook van de lastige opgave van het intern toezicht.

Hildegard werkt voor raden van toezicht/raden van commissarissen en besturen bij maatschappelijke organisaties en in
het bedrijfsleven. Die verscheidenheid houdt haar scherp. Na haar studie organisatiepsychologie is zij haar loopbaan in
de zorg begonnen. De zorg blijft zij een warm hart toedragen.

Hildegard heeft een aantal codes ontwikkelt, zoals de code Wijffels voor goededoelenorganisaties en de belonings- en
honoreringscode voor bestuurders en commissarissen van woningcorporaties. Zij heeft de Zorgbrede Governancecode
geëvalueerd; dat heeft geleid tot de huidige herziene code. Het gros van het werk bestaat uit het adviseren van interne
toezichthouders en besturen en het ondersteunen van tientallen zelfevaluaties per jaar.

Methodiek

De aanpak van de zelfevaluatie hangt uiteraard af van de vraag. De ene keer staat het versterken van de
gezamenlijke visie op het intern toezicht centraal, de andere keer ‘gezonde’ boarddynamics en weer een andere
keer het lering trekken uit een recente crisis. Basiskenmerken van de aanpak zijn altijd:

 • goede voorbereiding middels een vragenlijst of aandachtspunten die in een (telefonisch) interview met de leden
  van de raad van toezicht en de raad van bestuur worden uitgediept, en een oriëntatie op de governance-inrichting
  aan de hand van documenten zoals statuten, reglementen, strategisch beleid, jaaragenda etc.
 • aandacht voor de eisen die de toekomstige agenda aan de raad van toezicht stelt;
 • een alerte en constructief-kritische sparringpartner zijn: blinde vlekken signaleren, bespreekbaar maken en
  oplossingen of good practices aanreiken;
 • zaken concreet maken, bijvoorbeeld door het uitdiepen van casuïstiek uit de praktijk;
 • balans tussen doortastendheid en takt.

Het gaat erom maximaal rendement te halen uit de inspanning van een zelfevaluatie.

Tarief

In overleg.

Lees ook