Over Hartger Wassink

Evaluator

De Professionele Dialoog

Werkt landelijk

Opgeleid als organisatiepsycholoog, promotie in de sociale wetenschappen, beide aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Vanaf 2003 in wisselende combinaties gewerkt als onderzoeker en adviseur in het onderwijs, thema organisatie en leiderschap. In 2012 gestart als zelfstandig adviseur (vanaf 2018 fulltime): zelfevaluaties en ander advieswerk voor bestuur en toezicht. Daarnaast seminars in in opleidingen voor aankomend bestuurders in zorg en onderwijs.

Ervaring als toezichthouder en als bestuurder van vrijwilligersorganisaties. Schrijf met regelmaat artikelen voor vakbladen en weblogs. Laatste boek ‘Leider zijn in dialoog’ (Kloosterhof, 2022). Verwacht in 2024: ‘Goed bestuur voor iedereen’. Vertaling verzorgd van ‘Aan de slag met Policy Governance’ (Caroline Oliver) in 2016.

Ervaring

2018 -hedenDe Professionele DialoogZelfstandig adviseur
2013-2018NIVOZCoördinator Denktank
2012-2015Hogeschool UtrechtAssociate lector
2010-2012Open UniversiteitUniversitair docent
2007-2010CPS Onderwijsontwikkeling en adviesSenior consultant
2003-2006InterstudieAdviseur

Scholing

2022Sociocratisch centrum NederlandSociocratisch leiden van organisaties
2010Carver GovernancePolicy Governance Academy
1999-2003Radboud UniversiteitPhD Onderwijskunde
1989-1995Radboud UniversiteitOrganisatiepsychologie

Methodiek

Ik ben opgeleid in de principes van Policy Governance, een systematische aanpak voor bestuur en toezicht, ontwikkeld door John en Miriam Carver. Deze principes gebruik ik meer of minder expliciet, afhankelijk van de passendheid bij de situatie en de wensen van de organisatie die ik begeleid.

Ik werk systematisch aan het onderscheid in rollen, zowel tussen bestuur en toezicht, als binnen het intern toezicht zelf (met name de rollen ‘toezichthouder’ en ‘adviseur/sparringpartner’). Ik richt me op het verbeteren van het samenspel (sterk bestuur heeft sterk intern toezicht nodig) door de balans te leggen tussen papier en praktijk. Uitgangspunt is steeds de maatschappelijke verantwoordelijkheid van bestuur en toezicht en de dialoog met relevante stakeholders hierover.

Voor zelfevaluaties gebruik ik een vragenlijst die meningen inventariseert op zes principes voor goed intern toezicht die ik hanteer. Ik hou telefonische interviews met bestuur en medezeggenschap. Ik analyseer alle beschikbare governance-documenten en stel een korte feedbacknotitie op.

Voor de bijeenkomst zelf sluit ik aan bij het accent dat de organisatie zelf wil leggen. Het kan gaan om eigen visie-ontwikkeling, de interne dynamiek in de RvT, het samenspel met het bestuur, het contact met stakeholders. Hierin kan ik me actief als adviseur opstellen, of juist procesbegeleider van het eigen gesprek zijn.

Ik begeleid regelmatig aanvullend om het toezichtkader te actualiseren, of de werkwijze in de praktijk te begeleiden, door bijvoorbeeld rechtstreeks feedback te geven in de RvT-vergadering.

Referenties

Vanaf 2018 per jaar gemiddeld zo’n 20-30 evaluaties en begeleiding bij opstellen of herzien van toezichtkaders in sectoren onderwijs, zorg, wonen en cultuur. Ik werk op basis van volledige vertrouwelijkheid en geef geen namen van klanten met wie ik werk.

Tarief

Een volledige zelfevaluatie (voorbereiding, begeleiding, beknopt verslag) kost ca €2500,- ex BTW. Alleen het opstellen van een adviesrapport op basis van de inventarisatie (vragenlijst, interviews en documenten-analyse) kost ca €1500,-. Ook kan alleen de vragenlijst gebruikt worden. Dit kost €800,- inclusief korte (standaard) feedback.

Lees ook

Theo Stubbé

Evaluator

Lodi Hennink

Evaluator