Over Sophie Bijloos

Evaluator

Governance kompas

Werkt landelijk

Sophie Bijloos is eigenaar van netwerkorganisatie Governance kompas, juriste, filosofe, beleids- en opiniemaker en werkt als adviseur, interimmer, spreker en gespreksbegeleider in zorg en welzijn. Ze werkt samen met zorgorganisaties aan het invulling geven aan medezeggenschap, het meedenken over strategie en de implementatie daarvan, het mee creëren van nieuwe, toekomstbestendige organisaties en organisatievormen, het ontwerpen van personeelsbeleid vanuit goed werkgeverschap en eigen verantwoordelijkheid en het vertalen van wet- en regelgeving naar zinvolle bijdragen aan de te leveren zorg. Daarnaast bestaan haar werkzaamheden uit het spreken op congressen, het doen van onderzoek, het evalueren en professionaliseren van raden van toezicht en bestuur.

Ervaring

2023-hedenNetwerkorganisatie Governance kompasEigenaar
2019-2023Adviesbureau Bosman & VosPartner
2019Stichting Scheidsgerecht GezondheidszorgBestuurslid
2013-2019NVZD – Vereniging van bestuurders in de zorgBestuurssecretaris

Scholing

2022-2023Shirine Moerkerken,
Martijn van Oorschot
Interveniëren in interactiepatronen
2015Erasmus UniversiteitKwalitatief interviewen GGesprekstechnieken en
focusgroepbegeleiding
2013-2019Erasmus UniversiteitPromotieonderzoek (PhD)Erasmus School of Health
Policy & Management
2009-2010Rode Kruis en Immigratie
en Naturalisatiedienst
Interculturele communicatieTbv begeleiding van gesprekken van mensen met verschillende culturele achtergronden.
2009-2010Eiffel BVTrainingen communicatievaardigheden, mediation, adviseren
2006-2008Universiteit van AmsterdamMaster Rechten (LLM)
2005-2006Universiteit UtrechtMaster Geschiedenis (MA)
2001-2006Universiteit UtrechtBachelor Filosofie

Methodiek

Bij het (bege)leiden van een gesprek, brengt Sophie verdieping aan door het stellen van de juiste vragen en door het perspectief van het gesprek te verbreden. Zo organiseerde Sophie een maandelijks gesprek tussen zorgbestuurders en zorgverleners over een dilemma van zorgbestuurders aan de hand van een filosoof. Bijvoorbeeld deze: Mag je en kan je fouten maken in de zorg? met filosoof Aristoteles als leidraad. Sophie is in staat om op respectvolle wijze lastige onderwerpen bespreekbaar te maken. Hierbij combineert zij technieken van het gespreksleiderschap (zoals moreel beraad) met inhoudelijke inbreng vanuit haar achtergrond. In de evaluatie van een raad van toezicht leidt deze combinatie tot uitdagende (existentiële) vragen en gesprekken en het vormgeven van mogelijke praktijkbestendige oplossingsrichtingen. In het bijzonder bij een koerswijziging, organisatieherinrichting, herijking van de rolvervulling als raad van toezicht of verschil van inzicht tussen de bestuurder en/of toezichthouders begeleid Sophie richting een goede weg voorwaarts.

Tarief

€ 900,- per dagdeel.
Toelichting: Governance kompas is een CRKBO geregistreerde instelling, wat betekent dat de evaluatie vrijgesteld van BTW kan worden aangeboden. Afhankelijk van de omvang van de evaluatie kan het tarief worden bepaald. Voor een
gemiddelde evaluatie met voorbereiding is het totaal tarief tussen de € 4.000,- en € 6.000,- exclusief BTW

Referenties

Carole van de Logt, voorzitter Raad van Toezicht Eddee Zorgverlening & Samen:

Sophie heeft de zelfevaluatie begeleid met onze Raad van Toezicht bij Eddee Zorgverlening & Samen. Na een voorgesprek met mij als voorzitter en een gedegen voorbereiding (waaronder document analyse) is Sophie het gesprek met de gehele Raad aangegaan, waarbij de bestuurder voor een klein deel aanwezig was.
Sophie kunnen we typeren als een prettige persoonlijkheid die duidelijk in staat is het kader uit te leggen, de verwachtingen helder te maken, die goed het proces bewaakt en zorgt dat de scherpte wordt opgezocht. Sophie brengt rust, is professioneel en inlevend: een mooie combinatie!
Op een creatieve manier verkregen we inzichten. Door het laten benoemen van ondergrenzen met daarbij de werkvorm ‘zitten en staan’, werd duidelijk hoe we hier onderling over dachten.
Haar werkwijze typeren we als methodisch: gedegen voorbereiding, analytisch en ruimte gevend als het kan en structurerend als het moet.
Sophie heeft ons als RvT geholpen om meer de scherpte/diepte op te zoeken op een hele prettige en professionele manier. Het verslag achteraf was helder en concreet.
Deze begeleide zelfevaluatie maakt dat we verder kunnen gaan met het zetten van nieuwe professionele stappen als toezichthoudend orgaan
.”

Anita Wydoodt, voorzitter Raad van Toezicht CZO:

CZO bereidt een nieuwe koers voor. Als Raad van Toezicht betekent dat ook een herijking van onze rol. Sophie heeft ons hierin begeleid door in de voorgesprekken kritisch te reflecteren op de huidige situatie. Dit heeft zij vertaald in een agenda voor de evaluatie. Zowel bij de voorbereidende gesprekken als tijdens de evaluatiesessie hanteerde zij een goede mix van vragen stellen, luisteren en aansluiten bij het proces enerzijds en het inbrengen van haar ruime kennis over governance anderzijds. Het resultaat is een heldere visie en agendasetting voor het komende jaar.”

Zie linkedin voor meer aanbevelingen.