Over Hans Waardenburg

Branche ambassadeur gehandicaptenzorg

Mijn naam is Hans Waardenburg, geboortejaar is 1958 en mijn woonplaats is Rotterdam. Mijn werkervaring en opleiding kennen twee belangrijke pijlers: ‘Verpleegkunde’ en ‘Bestuurskunde’. De laatste 25 jaar ben ik actief geweest als bestuurder in de gehandicaptenzorg. Al geruime tijd ben ik actief als lid raad van toezicht in het Speciaal Onderwijs, de Ouderenzorg en de Gehandicaptenzorg.

Visie

Mijn primaire drijfveer is de verbondenheid met de inhoudelijke kant van de zorg en dienstverlening, startend bij de vraag van de cliënt. Leidende principes zijn voor mij het denken en werken vanuit een integrale visie en de uitgangspunten van Servant Leadership. Belangrijk daarin zijn, naast organisatiesensitiviteit, onderwerpen als authenticiteit, verantwoordelijkheid en empowerment. Deze aspecten geven ook de kleuring aan mijn rolopvatting als toezichthouder.

Als brancheambassadeur wil ik graag het grotere krachtenveld volgen waarbinnen de gehandicaptenzorg opereert. Wat zijn de specifieke belangen, dilemma’s en inzichten van toezichthouders in onze sector. Welke ontwikkelingen doen zich voor op specifieke thema’s voor de gehandicaptenzorg zoals de effecten van de corona-regels, het kwaliteitssysteem gehandicaptenzorg, politieke ontwikkelingen, het risicomanagement etc.

De sector kent organisaties van verschillende omvang, van zeer klein tot zeer groot. Kleinere organisaties kunnen vanwege de omvang vaak niet beschikken over specifieke (staf)deskundigheden en dat betekent dat de rolinvulling van de bestuurder en de raad van toezicht in dit type instelling andere aspecten kent.

Als brancheambassadeur kan ik een bijdrage leveren om actuele thema’s met de toezichthouders in onze sector te beschouwen. Ik zie het als een uitdaging om vraagstukken, die bij organisaties (klein en groot) voor mensen met een beperking spelen, breder onder de aandacht te brengen, bespreekbaar te maken en samen nader te verkennen.

Hans Waardenburg organiseerde de volgende branche-bijeenkomsten

Lees ook

Piet Overduin

Branche ambassadeur GGZ

Katherine Diaz

Branche ambassadeur Jeugdzorg

Joop Hendriks

Branche ambassadeur Ziekenhuizen