Over Hanneke Ester

Als bedrijfseconoom en bedrijfskundige ben ik de afgelopen 35 jaar werkzaam geweest in verschillende sectoren, zowel in het bedrijfsleven (bank, consultancy en IT) als bij non-profit organisaties (zorg, onderwijs, ZBO).

Sinds 2008 heb ik toezichthoudende functies in de semi-publieke sector. In het verleden in het onderwijs, nu vooral in de zorg (GGZ en VVT) en volkshuisvesting.

Door de extramuralisering in de zorg en het langer thuiswonen van ouderen is de samenwerking tussen organisaties in de semi-publieke sector als wonen en zorg steeds belangrijker geworden. Het heeft toegevoegde waar om als toezichthouder beide werelden te kennen en te begrijpen.

Het toezicht is in de laatste 15 jaar veel professioneler geworden en deze ontwikkeling zet zich nog steeds voort. Een goede zaak, waar de NVTZ met haar programma Goed Toezicht en de NVTZ Academy een belangrijke bijdrage aan levert. Vanuit het bestuur draag ik daar graag verder aan bij.

Lees ook

Petri Ykema

Vice-voorzitter