Verslag branchebijeenkomst duurzaamheid ouderenzorg: een duurzaam verpleeghuis; hoe dan?

Veel zorg- en welzijnsorganisaties zijn gemotiveerd om te verduurzamen, en ook bij raden van toezicht staat het onderwerp steeds vaker op de agenda. Echter blijkt het in de praktijk vaak lastig om ermee aan de gang te gaan, want wat is duurzaam? En hoe blijft het op de agenda staan als ook allerlei andere punten, zoals het personeelstekort, om aandacht vragen..

Tijdens deze digitale branchebijeenkomst ouderenzorg op 16 februari 2023 gingen we in gesprek met Judith Lammers en Philip Blaauw over ecologische duurzaamheid en de rol van de raad van toezicht. Het gesprek werd geleid door Victor van Dijk, NVTZ branche-ambassadeur ouderenzorg. Judith Lammers is klimaatburgermeester Eindhoven, directeur van VERDER duurzaam en strategisch advies, en lid van de rvt van ouderenzorgorganisatie Joris Zorg. Zij nam ons mee in haar brede kijk op duurzaamheid en geeft antwoord op de vraag waarom het voor een zorgorganisatie zo belangrijk is om te verduurzamen. Judith had als tip voor toezichthouders om te starten met het formuleren van een duurzaamheidsdefinitie in de zorgorganisatie. Zij adviseert om eerst te kijken naar het einddoel dat je als organisatie wilt behalen om dan vervolgens terug te rekenen en het plan met de stappen in de juiste volgorde te zetten. 

De tweede spreker was Philip Blaauw, oprichter en directeur van gebouwverduurzamer Innax. Hij vertelde over de relevante wet- en regelgeving en de impact van verduurzaming op de financiële situatie van de organisatie. Hij adviseerde om goed te kijken wat je als organisatie anders kunt doen met de huidige budgetten; want verduurzamen vergt ook investeringen. Daarnaast is duurzaamheid en toezicht niet los te zien van de relatie organisatie en personeel. Positieve gezondheid en personeel maakt logisch deel uit van duurzaamheid en het is belangrijk om de hele organisatie hierbij integraal te betrekken. Philip wees erop dat er geen tijd meer te verliezen is om de duurzaamheid, met name het energieverbruik van gebouwen, te verbeteren. Ten gevolge van al bestaande en toekomstige regelgeving zijn maatregelen en informatie daarover noodzaak. Bovendien kan uitstel betekenen dat de balans van jouw organisatie onder druk komt te staan, omdat banken de komende jaren discounts doorvoeren op gebouwen die een relatief energieverbruik kennen. De doelstellingen van Parijs 2030 en 2050 vereisen nu dus al maatregelen. Philip besprak een stappenplan om verduurzaming van gebouwen concreet aan te pakken. Kortom, belangrijke adviezen en tips van beide sprekers voor wat u als toezichthouder nu kunt doen om bij te dragen aan de verduurzaming van uw organisatie.

Lees hier de presentaties van Judith Lammer en Philip Blaauw

Bekijk ook

Reisgids toezichthouders kwaliteitskader verpleeghuiszorg

Introductie en aanvullende informatie bij de ‘Reisgids voor toezichthouders bij het kwaliteitskader verpleeghuiszorg – Zienderogen Beter III’.

Toezichthouden op dienstverlenende organisaties in zorg en welzijn is écht anders

Lottie van Starkenburg Kennisinstituten, beroepsorganisaties en belangenorganisaties, kortweg dienstverlenende organisaties, in zorg en welzijn zijn intensief betrokken bij deze sectoren,...

Interview met Iris van Geel over jonge toezichthouders en stigma’s

Iris van Geel studeerde rechten in Nijmegen en is direct daarna begonnen aan een fulltimebaan in de advocatuur. Daar houdt ze zich voornamelijk bezig met commercieel contracten - en aansprakelijkheidsrecht. Daarnaast is ze toezichthouder bij twee zorgorganisaties.