Vasthouden aan de maatschappelijke opdracht

Nu de Corona pandemie een jaar onderweg is, is het belangrijk om ook stil te staan bij hetgeen zich de afgelopen periode heeft afgespeeld en na te denken over de toekomst. Het continue lessen trekken uit de praktijk blijft essentieel om deze (en andere) pandemie(en) verder het hoofd te kunnen bieden. Met deze analyse wordt daarom voortgeborduurd op het eerder verschenen ‘Signalement 2020’ en de publicatie ‘Tussen Wal en Schip’ uit 2019. De wetenschappelijke adviesraad van de NVTZ geeft ‘Toezicht ten tijde van Corona – Vasthouden aan de maatschappelijke opdracht’ uit in een te downloaden online document. 

Bekijk ook

Toezicht op netwerken: inspiratie uit de Regiobijeenkomst Noord-Holland

Op 4 april vond in Amsterdam-Noord een NVTZ Regiobijeenkomst plaats voor toezichthouders in Noord-Holland over het thema ‘toezicht houden op het manoeuvreren van een organisatie in organisatienetwerken.

Toetsen op principes; Governance geschillen ontleedt

Sinds januari 2017 is de nieuwe versie van de Governancecode Zorg van kracht.

Signalement WAR 2018/2019

De trends binnen dit signalement zijn: nieuwe vormen van verantwoording, andere principes van organisatie-inrichting en strategische partnerschappen in de zorg.