Versterken en beperken

De Wetenschappelijke Advies Raad (WAR) van de NVTZ presenteert de verkennende notitie over de relatie tussen intern en extern toezicht, getiteld “Versterken en Beperken”. 

De relatie tussen in- en extern toezicht is een actueel thema. Uit gesprekken met leden van de NVTZ blijkt dat hier veel onduidelijkheid over bestaat. De WAR heeft de notitie “Versterken en Beperken” in reactie op publicaties van onder andere de IGJ, NZa en de WRR opgesteld. Doel van deze notitie is overzicht te geven, de vinger op de zere plek te leggen en advies te geven aan bestuur en leden van de NVTZ.

Bekijk ook

De WNT wordt niet meer gecontroleerd door de accountant?

Wat betekent dit voor de zorginstelling en voor de raad van toezicht? 

Signalement 2021

In na­volging op de signalementen van de afgelopen twee jaar, beschrijft ook dit signalement drie maatschappelijke trends die volgens de Wetenschappelijke Adviesraad van...

Signalement 2019/2020

Signalement 2019/2020 van de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) van de NVTZ. In navolgingop het Signalement 2018/2019, beschrijft dit Signalement drie maatschappelijke...