Tussen Besturing en Samenleving

Het rapport ‘Tussen Besturing en Samenleving (2014) is een aanzet tot kritische reflectie op de rol van de raad van toezicht in zorg- en welzijnsorganisaties.

De Wetenschappelijke Advies Raad van de NVTZ stelt een nieuwe zienswijze op het toezicht voor: het gaat niet alleen om toezicht op de bestuurder, maar ook om toezicht op de besturing.

Bekijk ook

Het ligt eigenlijk voor de hand

Het ligt eigenlijk voor de hand inspireren, geven nieuwe perspectieven, nodigen uit tot nadenken en roepen op tot (zelf)reflectie en weloverwogen daadkracht

Toezicht op netwerken: inspiratie uit de Regiobijeenkomst Noord-Holland

Op 4 april vond in Amsterdam-Noord een NVTZ Regiobijeenkomst plaats voor toezichthouders in Noord-Holland over het thema ‘toezicht houden op het manoeuvreren van een organisatie in organisatienetwerken.

Toetsen op principes; Governance geschillen ontleedt

Sinds januari 2017 is de nieuwe versie van de Governancecode Zorg van kracht.