Hoe zorgbestuurders
bouwen aan draagvlak om te besturen

Building a License to Lead

Proefschrift Sophie Bijloos NVZD

Bekijk ook

Handreiking bezoldiging leden interne toezichthouder zorg en welzijn

Een groot aantal zorg- en welzijnsinstellingen is verplicht om over een interne toezichthouder te beschikken. De interne toezichthouder is verantwoordelijk...

Heeft een bestuurder die vertrekt recht op vakantietoeslag?

De governance helpdesk van de NVTZ krijgt met regelmaat vragen over het uitkeren van de vakantietoeslag in het jaar dat...

De rol van de raad van toezicht in zorg voor goed werk

In het WRR-rapport ‘Het betere werk worden drie ontwikkelingen beschreven die bepalend zijn voor de toekomst van (de kwaliteit van) werk in Nederland, namelijk de technologisering van werk, de flexibilisering van werk en de intensivering van werk.