Interview met JP van den Bent Stichting

De JP van den Bent stichting – in het dagelijks taalgebruik: de JP – heeft een opzet die past bij de radicale keuze om zoveel als kan uit te gaan van wat cliënten, hun eventuele verwanten en professionals nodig hebben om mensen te ondersteunen bij een betekenisvol leven. Ook als het leven lastig is. Decentrale locaties krijgen veel ruimte om zo nauw mogelijk aan te sluiten bij de vragen die aan de JP gesteld worden. Een organisatie kortom waar het ervaringsdeskundige perspectief prominent op de agenda staat.

Zo’n organisatie vraagt om passende stijl van toezichthouden. Hoe krijg je als raad enerzijds te zien hoe het mensen bij de organisatie vergaat en anderzijds hoe houd je toezicht op het grotere geheel?

Bekijk ook

Interview met Marian Tankink over toezicht houden met de zorgvrager op het netvlies

Marian Tankink – in het dagelijks leven werkzaam als onder andere cultureel antropologe en consultant voor internationale hulpverleningsorganisaties en de VN. Tot voor kort was zij lid van de RvT van SEIN.

Interview met Jan Willem Bedeaux

Jan Willem Bedeaux is bestuurder van RIBW Overijssel en toezichthouder bij Jeugdbescherming Overijssel en de VVT-instellingen van de DrieGasthuizenGroep.

Interview met Audrey van Schaik en
Nico de Louw, leden RvT Arkin

Met ervaringsdeskundigheid toezicht houden op merkbare kwaliteit