Marcel van Nattem: Ervaringskennis: misschien nog wel belangrijker dan ervaringsdeskundigheid!

Het is alweer geruime tijd geleden dat Marcel van Nattem werd benaderd met de vraag of hij voorzitter ad interim wilde worden van de Cliëntenraad van Iriszorg.

Iriszorg is een organisatie voor verslavingszorg met locaties in Gelderland, Overijssel en Flevoland. Iriszorg biedt herstelondersteunende zorg op klinisch, persoonlijk, functioneel en maatschappelijk gebied. Mensen worden integraal benaderd vanuit hoop, perspectief en gelijkwaardigheid, en op een positieve manier aangesproken op hun eigen kracht, wensen en dromen. Daar ligt de sleutel tot herstel dat bijdraagt aan een zo goed mogelijk betekenisvol leven binnen de samenleving.

Toen Marcel aantrad was de organisatie druk bezig de omslag naar deze herstelgerichte zorg en ondersteuning te maken. In alle geledingen van de organisatie werken inmiddels mensen die naast uit hun professionele kennis óók putten uit hun ervaringsdeskundigheid. Marcel was enthousiast hoe de CR bij dit soort processen betrokken werd. Van het een kwam het ander en toen zich een vacature voordeed in de RvT bij Iriszorg heeft Marcel met succes gereageerd.

“De eerste tijd was het wennen, een zoektocht naar mijn rol en meerwaarde. Gelukkig had ik al ruime bestuurlijke ervaring in mijn werk, maar ik was nog niet betrokken geweest bij een organisatie met de omvang van Iriszorg.

Ik heb mijn weg als toezichthouder uiteindelijk zelf gevonden. Trouwens: laatst hoorde ik dat er Raden van Toezicht zijn die nieuwe leden koppelen aan een lid dat al langer in de RvT zit en het nieuwe lid op sleeptouw neemt. Dat vond ik een eyeopener: dat zou zeker meerwaarde hebben gehad, niet alleen voor mij, maar voor iedere toezichthouder.”

Lees het hele interview

Bekijk ook

Interview met Nyncke Bouma

Nyncke Bouma is toezichthouder bij verschillende zorgorganisaties en een woningbouwcorporatie. Daarvoor heeft ze ook bestuurlijke functies in de zorg gehad. In beide functies ervaart ze hoe belangrijk het ervaringsdeskundige perspectief is voor goed toezicht en bestuur. Ze is razend enthousiast over thematische radenbijeenkomsten en vertelt daarover in dit interview.

Interview met JP van den Bent Stichting

Hoe krijg je als raad enerzijds te zien hoe het mensen bij de organisatie vergaat en anderzijds hoe houd je toezicht op het grotere geheel?

Interview met Audrey van Schaik en
Nico de Louw, leden RvT Arkin

Met ervaringsdeskundigheid toezicht houden op merkbare kwaliteit