De rol van de raad van toezicht bij innovatie

Voor u ligt een handreiking hoe raden van toezicht aandacht kunnen geven aan met name technologische innovatie. Al enige jaren geleden vond er op het Ministerie van Economische Zaken (in de tijd van minister Kamp) een conferentie plaats om aandacht te vragen voor een meer toekomstgerichte houding van raden van commissarissen en raden van toezicht. Daarbij werd nadrukkelijk aandacht gevraagd om innovatie onderdeel te laten zijn van de verantwoordelijkheid van de interne toezichthouder.

Preview

Bekijk ook

Atlas van het Toezicht

Deze compleet nieuwe publicatie is erop gericht om toezichthouders te prikkelen, tot nadenken te stemmen en te inspireren. Aan de...

Reactie op rapport RVS ‘Blijk van vertrouwen – anders verantwoorden voor goede zorg’

Verantwoorden in de zorg moet fundamenteel anders zegt de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) in haar in mei 2019...

Arbeidsmarktproblematiek? Laat de samenleving het oplossen!

De schreeuw van zorg- en welzijnsinstellingen om personeel wordt steeds luider. De toenemende urgentie van de arbeidsmarktproblematiek heeft mede te maken met het hoge percentage werknemers dat de zorg verlaat.