Tussen wal en schip

Binnen ons stelsel zijn er verschillende (groepen) mensen die geen passend antwoord lijken te kunnen vinden op de problemen waarmee zij geconfronteerd worden en daarmee ‘tussen wal en schip’ vallen. Een thema dat wellicht altijd actueel is. In deze notitie wordt het probleem ontleed tegen de achtergrond van de recente stelselwijzigingen in de Nederlandse wereld van zorg en welzijn.

Tussen wal en schip verwijst naar een brede opvatting van de rol van raden van toezicht waarbinnen de steeds grotere nadruk op die maatschappelijke functie van het intern toezicht vraagt om een andere manier van werken.

Reactie raad van toezicht Albert Schweitzer Ziekenhuis op ‘Tussen wal en schip’
In reactie op de gids ‘Tussen wal en schip’ van de Wetenschappelijke Advies Raad (WAR) van de NVTZ heeft het bestuur een uitgebreide reactie ontvangen van het Albert Schweitzer Ziekenhuis (ASZ). Het NVTZ-bestuur was zeer verheugd met deze reactie en prijst de systematische wijze waarop de raad van toezicht van het ASZ is nagegaan in hoeverre de thematiek uit de gids geldt voor het ziekenhuis en hoe daarmee wordt omgegaan.

In overleg met het ASZ deelt de NVTZ ter inspiratie de reactie met haar leden. 

Bekijk ook

Themajaar Zorg voor goed werk

In 2021 wil de NVTZ het thema zorg voor goed werk belichten. Zorg- en welzijnsorganisaties hebben steeds vaker moeite met...

Spiegelbeelden

Spiegelbeelden gaat op zoek naar goede zorg met opmerkelijke besturingsfilosofieën en is geschreven door Wouter Hart, Henk den Uijl en...

Reisgids toezichthouders kwaliteitskader verpleeghuiszorg

Introductie en aanvullende informatie bij de ‘Reisgids voor toezichthouders bij het kwaliteitskader verpleeghuiszorg – Zienderogen Beter III’.