Signalement WAR 2018/2019

Met het Signalement wil de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) van de NVTZ een nieuwe traditie creëren waarbij trends op het gebied van governance, zorg en welzijn beschreven worden. Dit signalement beschrijft een aantal trends en verkent hoe toezichthouders zich daartoe kunnen verhouden. De keuzes komen voort uit diverse gesprekken in de Wetenschappelijke Adviesraad.

De trends binnen dit signalement zijn: nieuwe vormen van verantwoording, andere principes van organisatie-inrichting en strategische partnerschappen in de zorg. De WAR beschrijft de drie ontwikkelingen en verkent de mogelijke betekenis ervan voor de praktijk van de toezichthouder.

Bekijk ook

Toezichthouden en ethisch ondernemen in zorg en welzijn

Een werkgroep van de NVTZ heeft zich gebogen over de vraag hoe de raad van toezicht ethisch verantwoord ondernemerschap kan...

Tussen wal en schip

Tussen wal en schip verwijst naar een brede opvatting van de rol van raden van toezicht waarbinnen de steeds grotere nadruk op die maatschappelijke functie van het intern toezicht vraagt om een andere manier van werken.

Versterken en beperken

De relatie tussen in- en extern toezicht is een actueel thema. Uit gesprekken met leden van de NVTZ blijkt dat hier veel onduidelijkheid over bestaat.