Interviews over ervaringen van toezichthouders met ervaringsdeskundigheid

Ervaringen met Ervaringsdeskundigheid

Raden van toezicht in zorg en welzijn staan voor de vraag hoe ze het ervaringsdeskundig perspectief een plek kunnen geven in hun toezicht. Sommige raden hebben daarin al flinke stappen gezet, andere zijn nog op zoek hoe dat te doen, en er zijn ook raden die zich afvragen of ervaringsdeskundigheid wel relevant is voor hun toezicht. Om het onderwerp voor het voetlicht te brengen heeft de NVTZ Bas Baanders gevraagd als dossierhouder verankering van het ervaringsdeskundig perspectief in raden van toezicht actie te ondernemen. In dat kader is een artikel geschreven in de Governance Update. Op de NVTZ-website is een speciale dossierpagina ingericht.

In praktijk wordt er op veel manieren gewerkt aan verankering van het ervaringsdeskundig perspectief in het interne toezicht. Deze zijn niet altijd op schrift gesteld. Daarom beginnen we een reeks interviews onder de titel “Ervaringen van toezichthouders met ervaringsdeskundigheid”
Bedoeling ervan is: mensen goede ideeën aan de hand doen, leren, inspireren, kennis delen.

Leden van raden van toezicht – al dan niet expliciet ervaringsdeskundig – vertellen over de praktische en inventieve manier waarop hun raad ervaringsdeskundigheid een plek geeft in het interne toezicht. De verhalen komen uit de verschillende sectoren van zorg en welzijn. Alle interviews worden afgesloten met tips voor collega-toezichthouders.

Op 11 februari verschijnen de eerste twee interviews: één met Gerda Groen over haar ervaringen in de rvt Bartiméus en Marian Tankink over haar ervaringen als lid rvt SEIN: expertisecentrum voor epilepsie en slaapgeneeskunde. Het is de bedoeling dat de komende tijd regelmatig interviews worden gepubliceerd.

Zelf goede ideeën die je met collega-toezichthouders wilt delen? Neem dan contact op met Bas Baanders (baanders.consultancy@gmail.com) om de mogelijkheden te bespreken.

Veel leesplezier gewenst!

Interviews

Interview met Audrey van Schaik en
Nico de Louw, leden RvT Arkin

Met ervaringsdeskundigheid toezicht houden op merkbare kwaliteit

Interview met Marian Tankink over toezicht houden met de zorgvrager op het netvlies

Marian Tankink – in het dagelijks leven werkzaam als onder andere cultureel antropologe en consultant voor internationale hulpverleningsorganisaties en de VN. Tot voor kort was zij lid van de RvT van SEIN.

Interview met Gerda Groen: een toezichthouder met speciale ervaring

Gerda Groen is recentelijk aan de slag gegaan bij de GGZ-organisatie Lentis waar ze Directeur Zorg en Bedrijfsvoering is. Daarvoor…

Het laatste nieuws

Handreiking beleid onkosten, geschenken en uitnodigingen raad van bestuur

Naar aanleiding van de uitkomsten uit het onderzoek door Nieuwsuur naar het onkostenbeleid van organisaties voor zorgbestuurders, hebben de NVZD en de NVTZ de gezamenlijke ‘Handreiking beleid onkosten, geschenken en uitnodigingen raad van bestuur’ geactualiseerd en geconcretiseerd.

Jeugdgezondheidszorg en samenleving

De inspirerende Actiz bijeenkomst van 8 april jl over “De Symbiose tussen zelforganiserende gemeenschappen en het professionele domein. Maar hoe dan?” sluit goed aan op het themajaar 2024 van de NVTZ.

Governance Update Webinar 29 mei 2024

Schrijf je nu in en laat je inspireren door het gesprek over ondernemen voor het publiek belang in de sectoren zorg en welzijn.