Partners en samenwerking

Samenwerkingspartners

De NVTZ werkt met verschillende partners samen om haar doelstellingen te bereiken. Zo wordt NVTZ Academie geregisseerd door Avicenna, Academie voor Leiderschap. Binnen het 'Directeuren Overleg Toezichthouders verenigingen' wordt regelmatig overlegd met NVTZ, VTOI-NVTK en VTW om de ontwikkelingen op het gebied van governance en toezicht in de maatschappelijke sector te bespreken, en om samen op te trekken richting de politiek.

  

NVZD

http://www.vtw.nl/

VTOI NVTK

NCD

VITP

NVTC

Nationaal Register

JJK

https://academievoorleiderschap.nl/

Zorgvisie

Vilans

LOC Waardevolle zorg

Raadsondersteuning

 

 

 

Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Zoek+Vind
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen