Partners en samenwerking

Samenwerkingspartners

De NVTZ werkt met verschillende partners samen om haar doelstellingen te bereiken. Zo wordt NVTZ Academie geregisseerd door Avicenna, Academie voor Leiderschap. Binnen het 'Directeuren Overleg Toezichthouders verenigingen' wordt regelmatig overlegd met NVTZ, VTOI-NVTK en VTW om de ontwikkelingen op het gebied van governance en toezicht in de maatschappelijke sector te bespreken, en om samen op te trekken richting de politiek.

NVZD        

http://www.vtw.nl/

      VTOI NVTK

 

 

JJK

 

https://academievoorleiderschap.nl/

 

 

   

   

Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen