Over NVTZ

De Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ) is een onafhankelijke, kritische vereniging die staat voor verantwoordelijk toezicht in zorg- en welzijnsinstellingen. Met en voor meer dan 4000 leden werken we aan professionalisering en ondersteuning van het toezichthoudende vak.

We vertegenwoordigen toezichthouders bij beleidsmakers, bij zorgorganisaties en naar de samenleving. Ook zijn we een wetenschappelijke vereniging die het vakgebied van governance in zorg en welzijn volgt en ontwikkelt. We voeren onderzoek uit, ontwikkelen publicaties en nemen het voortouw in discussies over governance en modern toezichthouderschap. Waar nodig neemt de NVTZ standpunten in over de beloning van bestuurders en toezichthouders, gedragsregels en een moreel kompas, transparant functioneren en het afleggen van maatschappelijke verantwoording.
NVTZ zoekt actief samenwerking en afstemming met alle relevante spelers in het veld van zorg en welzijn.

De komende jaren zal de NVTZ zich toeleggen op:

  • De professionalisering van de toezichthouders in de zorg

  • Verrijking relatie toezichthouders en bestuurders

  • Collectief van toezichthouders als spreekbuis naar de samenleving

Voor de realisatie van deze ambities zijn tal van instrumenten ontwikkeld:

Staten en beleidsplannen

 

Kerndocumenten NVTZ

Jaarbeeld 2015

2015 in vogelvlucht

 

Jaarbeeld 2016

Jaarbeeld 2016

 

Jaarbeeld 2017

NVTZ Regiobrochure

Regiobrochure NVTZ

       
Home
Wie we zijn
Wat doen we
Actueel
ThemabankOpleidingenGoed Toezicht Inloggen