De Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ) is een onafhankelijke en actieve vereniging die staat voor verantwoordelijk toezicht in zorg- en welzijnsinstellingen. Dit doet zij door met en voor toezichthouders en raden van toezicht te werken aan professionalisering en ondersteuning van het toezichthoudende vak.

De NVTZ neemt de landelijke belangenbehartiging van raden van toezicht in de zorgsector voor haar rekening, stelt kaders, biedt opleidingen, faciliteert en geeft adviezen aan toezichthouders in de zorg en in de sector welzijn. Meer dan 1000 raden van toezicht (circa 5000 toezichthouders) zijn lid van de NVTZ. De NVTZ bevindt zich in een dynamisch speelveld tussen zorgorganisaties, politiek, belangenverenigingen, wetenschap, advies- en onderzoeksbureaus en media. De NVTZ is zich bewust van haar voorbeeldfunctie. Transparantie, deskundigheid, professionaliteit en betrokkenheid staan dan ook hoog in het vaandel.

De NVTZ ziet toezichthouders als degenen die voor en namens de (lokale) samenleving toezien op het verwezenlijken van de waarden en primaire doelstelling van de zorgorganisatie. De NVTZ wil een vereniging zijn waar alle toezichthoudende organisaties zich vertegenwoordigd voelen.

De NVTZ wil haar leden aan de hand van drie pijlers faciliteren. Op de eerste plaats door te ondersteunen in hoe je als raad van toezicht Goed Toezicht houdt. Daarnaast door thema’s die op de agenda van een raad van toezicht staan door middel van een portfolio-indeling regelmatig onder de aandacht te brengen. Ten slotte is de NVTZ van mening dat door resultaten uit onderzoek en ontwikkelingen in de samenleving te volgen, raden van toezicht een beter beeld van de toekomst krijgen. Door bovenstaande in een programmastructuur te vervatten, kunnen leden weten wat ze van de NVTZ mogen verwachten.

> Lees meer over de programmastructuur van de NVTZ

 

Statuten en beleidsplannen

 

Jaarbeeld en jaarrekening

Jaarbeeld 2021

Jaarrekening 2021

> Bekijk jaarrekening

Jaarbeeld 2020

In vogelvlucht 2020

Jaarrekening 2020

> Bekijk jaarrekening

Jaarbeeld 2019

Jaarbeeld 2019

Jaarrekening 2019

> Bekijk jaarrekening

Jaarbeeld 2018

Jaarrekening 2018

Bekijk jaarrekening

Jaarbeeld 2017

Jaarrekening 2017

> Bekijk jaarrekening

Jaarbeeld 2016

Jaarbeeld 2016

Jaarrekening 2016

> Bekijk jaarrekening

 

   

 

 

 

 

 

 

Tijdslijnen NVTZ

> Bekijk publicatie

   
Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Zoek+Vind
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen