Reflectie

Waarom reflectiemethodes?

Een goede raad van toezicht stelt steeds de vraag: "Doen we de goede dingen en doen we de dingen goed?" Een reflectieve houding vormt het hart van goed toezichthouderschap. Daarom biedt de NVTZ raden van toezicht en individuele toezichthouders ondersteuning bij het toepassen van reflectie in haar vergaderingen en daarbuiten, door middel van verschillende reflectie- en evaluatiemethodes. Maar ook uzelf of collega toezichthouders kunnen hier goede ideeën over hebben.

Welke vormen van reflectie en evaluatie zijn er vanuit de NVTZ?

NVTZ biedt verschillende reflectiemethodes die een unieke leerervaring bieden: 

  • Kijk in de Spiegel 
    Leren met elkaar door, gedurende en na afloop van de vergadering, te reflecteren op het toezichthouderschap en op het dynamisch proces binnen de eigen Raad van Toezicht.

  • Kijk in de Keuken 
    Leren van elkaar door uitwisseling tussen twee Raden van Toezicht.

  • Intervisie 
    Aan de hand van eigen casuïstiek samen met collega-toezichthouders reflecteren op de wijze waarop men toezicht houdt.

Reflectiegids

De reflectiegids is een praktische tool om binnen uw raad van toezicht aan de slag te gaan met reflectie. De afgelopen twee jaar heeft de NVTZ succesvol geëxperimenteerd met verschillende vormen van reflectie. Deze vormen en de ervaringen hiermee hebben we meegenomen in de nieuwe reflectiegids. Er is gekozen voor een map met losse kaarten, zodat in de toekomst nieuwe kaarten kunnen worden toegevoegd als ontwikkelingen hierom vragen of wanneer zich nieuwe methodes aandienen.

> Bestel de reflectiegids of bekijk digitale versie (alleen voor leden)

Deel uw eigen reflectiemethode

Juist bij reflectie is het belangrijk dat u zelf in regie bent en dat u zelf uw reflectiemethodes kiest. Heeft u zelf goede ervaringen met door u zelf ontworpen en /of gehanteerde reflectiemethodes? Deel deze dan met de NVTZ en andere toezichthouders via www.nvtz.nl/reflectie.

Reflectiemethodevondst

Vragen en opmerkingen

Heeft u vragen over één van deze methodes, dan kunt u contact opnemen met de NVTZ via het telefoonnummer 030-7370085 of per e-mail naar bureau@nvtz.nl. U kunt uw vraag of suggestie ook delen in onze themabank. Hiervoor dient u zich eerst te registreren.

Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen