Eerstelijnszorg

Eerstelijn

Eerstelijnszorg is, in tegenstelling tot vrijwel alle andere zorg, eenvoudig toegankelijk zonder verwijzing. Als cliënt/patiënt kan je erheen wanneer je dat zelf nodig acht. De NVTZ heeft veel RvT/RvC’s als lid en de verwachting is dat met de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza), waarbij het intern toezicht ook voor kleinere instellingen verplicht wordt, deze groep nog verder zal groeien. De eerstelijn speel haar rol met name in de acute (curatieve) zorg, maar is ook een belangrijke factor voor de langdurige (care) zorg. De NVTZ hoopt op korte termijn een nieuwe brancheambassadeur te kunnen introduceren voor toezichthouders in de eerstelijn, die deze doelgroep mee gaat nemen in de uitdagingen van vandaag en morgen.

Themanieuws

Professionaliseringsprogramma Wtza

De NVTZ heeft, samen met de NVTZ Academie, het ‘Professionaliseringsprogramma Meerwaarde van de Raad van Toezicht‘ ontwikkeld

Toekomstgericht toezicht houden over de grenzen van de eigen organisatie heen!

Door: Xandra van Praag, NVTZ Brancheambassadeur Eerstelijns 1. Inleiding: zorg verleen je niet alleen Geen zorgorganisatie in Nederland werkt alleen….
Zorg en welzijn

Branches

De sector zorg en welzijn bestaat uit vele deelsectoren. De verschillen hebben invloed op het werk van de toezichthouder. Herkenning van de eigen thematiek en het uitwisselen van ervaringen tussen toezichthouders in eenzelfde (deel)sector is voor leden belangrijk.

Om recht te doen aan de diversiteit in de deelsectoren (branches) is binnen de NVTZ een aantal leden actief als branche-ambassadeur. Zij organiseren branche-specifieke bijeenkomsten en informeren de NVTZ over de thematiek in hun werkgebied.

Uit de kennisbank

Advies paritaire commissie

Bestuurlijke Horizon 2030 Adviesrapport paritaire commissie A4Downloaden

Interview met Iris van Geel over jonge toezichthouders en stigma’s

Iris van Geel studeerde rechten in Nijmegen en is direct daarna begonnen aan een fulltimebaan in de advocatuur. Daar houdt ze zich voornamelijk bezig met commercieel contracten – en aansprakelijkheidsrecht. Daarnaast is ze toezichthouder bij twee zorgorganisaties.